Logo Logo

Evrensel Ürün Kodu (UPC) Nedir?

İçindekiler
02.04.2024 - 4 dk Okuma Süresi

Evrensel ürün kodu, herhangi bir ürüne benzersiz bir kimlik numarası veren barkod sistemine verilen addır. Bu kod sayesinde ürünün üreticisi, dağıtıcısı ve perakendecisi ürünlerin takibini ve satışını kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. İnsanların kimlikleri olduğu gibi ürünlerin de kimlikleri evrensel ürü kodu olarak değerlendirilebilir. Bu barkod kodu ürünün adı, fiyatı ve diğer bütün önemli bilgileri içinde barındırır. Evrensel ürün kodu bütün dünyada kabul edilir ve standart bir sistemdir. Bu kod herhangi bir ülkede perakende satış noktasında okunabilir.

UPC’nin Temel Tanımı ve İşlevi

Bir tüketici aldığı ürünün üreticisini tanımlamak için atanan 12 haneli olan barkod UPC tanımı olarak açıklanır. Bu barkod, bir dizi değişken genişlikli dikey çubuklardan oluşur. Evrensel ürün kodu ilk olarak 1973 yılında malları izlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ürün tanımlama ve ürün izleme amacıyla ortaya çıkış yılından itibaren birçok ülkeye yayılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Barkod yalnızca belirli bir öğeyi tanımlamak için vardır. Fiyat ya da miktar gibi başka bilgiler içermez. Böylece satıcı ya da perakende satış mağazaları evrensel ürün kodu bulunan ürüne kendi fiyatını atar. UPC, her bir ürünün benzersiz olması ve karışıklıklardan kaçınılması için gereklidir.

UPC Kullanımının Avantajları ve Yararları

UPC avantajı stok yönetiminin geliştirilmesini de sağlar. UPC’nin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Evrensel ürün kodu ürünlerin benzersiz kimliklerini oluşturduğu için hızlı satış yapılabilir.
  • Mağaza içindeki stok yönetimini kolaylaştırır.
  • Ürünleri doğru ve hızlı bir şekilde giriş yapacağınız için yanlış verinin önüne geçer.
  • UPC kodları kullanılarak ürünler ürün izleme ile izlenebilir, stokların ne kadarının satıldığı görülebilir.
  • UPC kodları uluslararası bir standarda sahip olduğundan dolayı UPC yararları arasında uluslararası pazarlarda kolay satış imkanı sunması da bulunur.

UPC’nin Farklı Sektörlerdeki Rolü

Barkodlar günümüzde pek çok farklı sektörde kullanılıyor. UPC rolü birçok farklı sektörde kendini gösteriyor. UPC sektörlerde kullanımı özellikle perakende alanında ürünlerin takibini kolaylaştırıyor ve stok yönetimini daha verimli bir hale getiriyor. Lojistik sektöründe ise ürünlerin takibini ve dağıtımını kolaylaştırıyor. 

UPC kullanımı, gıda sektöründe de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle sağlık sektöründe hem hasta takibi hem ilaçların doğru bir şekilde dağıtılması konusunda büyük bir rol oynuyor. Tedarik zinciri ise mağazalarda barkodlu ürünlerin satış hızını artırıyor.

UPC Oluşturma ve Uygulama İşlemi

UPC oluşturma işleminin gerçekleşmesi için GS1 adlı kuruluşa başvurulması gerekir. GS1, bütün dünya çapında evrensel ürün kodlarının yönetimini sağlar ve ayrıca şirketlere benzersiz bir kimlik numarası oluşturur. UPC oluşturma için öncelikle GS1 üyesi olmak gerekir. UPC uygulama işleminin eksiksiz olabilmesi için ürün bilgisi doğru olması şarttır. Barkod yazılımı gerçekleştiği zaman ürün etiketleme işlemi de gerçekleşmiş olur. Ürün kodu ürünlerin üzerinde kullanılan ve perakendeciler tarafından ürünlerin taranmasını sağlayan kodlardır. Böylece ürünler hızlı bir şekilde tanımlanabilir.

Evrensel ürün kodu ürünlerin tanınmasını ve takibini kolaylaştıran barkoddur.

Bir ürünün UPC kodunu oluşturabilmek için GS1 adlı kuruluşa başvurmak gerekir.

Her UPC kodunda ürün ve üretici bilgileri yer alır. İşaretlenmiş ürünün barkodu satış noktalarında tarandığı zaman bilgiler doğru bir şekilde okunur.

Depolama ve satış işlemlerinde kolaylık sağlar. Bunun yanı sıra barkod etiketleri sayesinde hem depolarda hem de mağazalarda hızlı ve doğru bir tarama yapılıp ürünlerin takibi sağlanır.

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir