Logo Logo

Girişimcilik Nedir? Nasıl Girişimci Olunur?

İçindekiler
03.03.2022 - 26 dk Okuma Süresi

Son yılların en çok konuşulan konuları arasında yer alan girişimcilik, kendi işini kurmayı hedefleyen her kesimden insanın hayalini süslüyor. Var olan ya da tasarladığı projesini hayata geçirmeyi hedefleyen pek çok girişimci ruh, girişimcilik yapabilmek için kendi şirketine sahip olması gerektiği gibi bir yanlış düşünceye sahiptir. Girişimcilik ise tanım olarak mal veya hizmet üretimi için gerekli faktörleri bir araya getiren ve tüm riskleri göze alarak görülen ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştüren organizasyonların kurulmasını ifade eder. Tanımın da belirttiği gibi girişimcilik sadece iş kurma ile ilgili değil bir değişim yaratmak için risk alınarak gerekli organizasyon süreçlerinin oluşturulmasını da kapsamaktadır.

Girişimci fikirleri

Girişimci Kime Denir?

Girişimci, gördüğü fırsatı ya da ürettiği fikri hayata geçirmek için gerekli riskleri alan ve iş projesini hayata dönüştüren kişilerdir. Girişimciler ekonomi için önemlidir zira girişimci bir ruh, kendisi kazandığı gibi ürettiği ekonomik değer ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Yetenek, birikim, cesaret ve özverinin bir arada bulunduğu girişimciler; kendi işlerini kurarak para kazanmanın yanında kamu veya özel sektörde fark etmeksizin çalıştıkları birime değer katmayı hedeflerler.

Girişimci Ne İş Yapar?

Yazımızda yanlış olduğunu savunduğumuz genel kanıya göre girişimci, toplumumuzda kendi işini kuran kişileri tanımlar. Yani bir kişi girişimci ise kendi fikri ya da farklı bir iş modelini takip ederek kendi işini kurması halinde bu unvanı hak etmektedir. Bu tanımın yanlış olduğuna değinmiş ve girişimciliğin bir ruh olduğunu ve amacının sadece para kazanmak değil değer katmak olduğundan bahsetmiştik.

Amerikalı bir yazar olan Daniel H. Pink, girişimciliği tanımlarken kullandığı ifadeler ile girişimciliğin bir iş kurmakla sınırlandıramayacağı düşüncesini desteklemektedir. Pink’e göre çalışanlar, kurumlarında para kazanmak dışında hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarına anlam katmak isterler. Bu yaklaşım çalışanların girişimcilik ruhunu ortaya çıkararak işlerini sahiplerine yol açar. Pink’in savunmasından anlaşıldığı gibi girişimcilik için kendi işine sahip olmak gerekmez ve halihazırda çalışılan işyerini sahiplenerek ve insanların hayatlarına anlam katarak da girişimci sayılabilir.

Daniel H. Pink gibi Amerikalı bir yazar ve aynı zamanda iş danışmanı ile motivasyon konuşmacısı olan Kenneth H. Blanchard, girişimciliği benzer şekilde tanımlamıştır. Blanchard, şirketlerin ve kurumların girişimci insanlar için uygun ortamı hazırlamaları gerektiğini savunurken, girişimci ne iş yapar sorusuna yanıt olan ve aşağıda sıralanan girişimcilik organizasyonlarının yapmaları gerekenleri 7 maddede açıklamıştır:

 1. Karar alma özgürlüğü sunulmalıdır.
 2. Karar ve davranışlar hakkında zamanında ve doğru geri bildirim almalıdır.
 3. Çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunulmalıdır.
 4. Çalışma ortamında işbirliği anlayışı hakim kılınmalıdır.
 5. Adil bir iş dağılımı ve ödüllendirme sistemi oluşturulmalıdır.
 6. Çalışma ekibi bir amaç veya hikaye etrafında toplanmalıdır.
 7. Çalışanlara yaptıkları iş sevdirilmeli ve bir anlam bağı kurmalarına olanak tanınmalıdır.

Nasıl Girişimci Olunur?

Girişimci olmak kimilerine göre doğuştan bir yetenek, kimilerine göre başarısız olsa bile defalarca yeni bir iş kurmaya çalışmak, Kenneth H. Blanchard gibilere göre ise ortaya çıkartılabilecek bir olgudur. Farklı bakış açıları ile değerlendirme yapıldığında her görüş kendi içinde doğruluk payına sahiptir. Çünkü bir girişimcinin risk alabilmesi için cesur olması, sorumluluk alabilmesi ve fırsatları fark edebilmesi için öngörüye sahip olması ve yeni fikirler üretebilmesi gereklidir.

E ticaret çalışanı

Girişimcinin sahip olması gereken niteliklerin bir tanesi bile eksik olsa, bahsedilen kişinin girişimci olamayacağı aşikardır. Burada devreye bir üst başlıkta 7 madde halinde sıraladığımız ve Kenneth H. Blanchard tarafından savunulan girişimciliği ortaya çıkarmak için organizasyonlarda bulunması gereken özellikler öne çıkar. Girişimcilerin özgür düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, sorumluluk alabilmesi, bir amaç uğruna çalışması ve en önemlisi ise yaptığı işi sevmesi gereklidir.

Girişimcinin risk alması ile ilgili bir uyarı da eklemeyi yararlı buluyoruz. Bir fırsatı görmek ve bu fırsatı değere dönüştürmek için risk almak gereklidir, bu doğrudur. Fakat girişimci için alınan risk gerçekte risk değildir. Çünkü girişimci olabilecek özelliklere sahip bir kişi, bu riski çoktan öngörmüş ve çözüm yoluna ilişkin gerekli planlamasını yapmıştır. Son uyarımızı da sizlerle paylaşmanın ardından girişimci olabilmek için gereken 11 özelliği aşağıda sıralayabiliriz:

Öngörü

Girişimci fırsatları fark edebilmeli ve zamanının ötesinde düşünebilmelidir. Bakmak ve görmek farklıdır. Girişimci ise sahip olduğu öngörü ile baktığının gerçekte ne olduğunu görebilmeli ve gördüğü şeyin hangi ihtiyacı karşıladığını hesaplayabilmelidir.

Özgüven

Özgüven, girişimcinin mutlaka sahip olması gereken özelliğidir. Kendisine güvenmeyen bir kişi pek çok fırsat görse bile yeterli özgüvene sahip olmadığı için kendi fikrinin başka bir girişimci tarafından hayata geçirildiğini görmek zorun kalır. Girişimci olabilmek için fikrinize, projenize ve üstlendiğiniz risklerin karşılığını alabileceğinize inanmanız önemlidir.

Zamanı Yönetebilme

Girişimci asla zaman kaybetmemelidir. Girişimcinin fırsatı değerlendirmesi için bir an önce gerekli planlamayı yaparak projesini hayata geçirmesi gereklidir. Girişimci olmak için zamanın değerini iyi bilin ve çalışma sürenizi iyi yönetin!

Motive Olabilme

Motivasyon tüm başarıların ardındaki sırdır. Başarı, hemen elde edilmeyen ve kimi zaman yıllarca mesai harcanmasına gerek duyulabilen bir olgudur. Bu denli çalışma azmi ise motivasyon ile mümkündür. Motivasyon için içinize dönebileceğiniz gibi başarılı bir girişimciyi idolünüz olarak kabul etmeyi de deneyebilirsiniz. Girişimci olabilmek için en küçük bir zorluk karşısında yenilmemeniz gereklidir. Gerektiğinde yeniden çalışmaya başlamak için kendinizi motive etmeyi öğrenmelisiniz.

Yönetme Becerisi

Girişimci sadece zamanı yönetmez. Eğer bir ekip ile bir proje üzerinde çalışıyorsa, ekibini de iyi yönetebilmesi gereklidir. İyi fikirler özgür beyinlerden çıkar. Böyle bir ekibe liderlik edebilecek motivasyon ve kararlılığa sahipseniz, girişimci olmak için gereken bir niteliğe daha tik koyabilirsiniz.

İletişim

Girişimcinin işi sadece proje üretmek değildir. Aynı zamanda projeyi üretirken ekibi ve projesini tanıtırken müşterileri ile iletişime geçebilmelidir. Güçlü bir iletişim becerisi, girişimcinin sahip olduğu en güçlü özelliklerdendir. İletişim konularında iyi değilseniz başarılı olmak için bu konu üzerine mesai harcamanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

Hırs

Bir işe tutku ile bağlanmak ve doğru motivasyonu yakalayabilmek hırs ile mümkündür. İşinizi büyütmek ya da gördüğünüz bir fırsatı değerlendirirken karşılaşacağınız olumsuzlukları aşmak için hırslı olmanız gereklidir. Girişimci hırsı, hiçbir başarısızlığı kabul etmez. Zorluklar karşısında pes etmeyi, onlarla başa çıkacak hırs ve kararlılığı gösterin!

Esnek Davranabilme

Kimi zaman öngöremediğiniz riskler ya da değişen koşullar planlarınızı bozabilir. Eğer girişimci olmak istiyorsanız bu zorluk karşısında pes etmemeniz gerektiğini biliyor olmalısınız. Ama girişimci, aynı hatayı tekrarlamamalıdır. Değişen şartları kabul etmeli ve gerekli esnekliği gösterebilmelidir. Girişimci olmak için değişen koşullara yenilmemek için ayak uydurmayı öğrenmelisiniz.

Planlı Çalışabilme

Girişimcinin pek çok riski aldığı kabul edilse de bu riskleri alırken plansız davranmadığından bahsetmiştik. Girişimci gerek zaman, gerek ekip, gerek müşteri yönetimi konularında her zaman planlı olmalıdır. Bir iş planı oluşturmalı ve iş planına sadık kalmalıdır. Girişimci olmak için planlı çalışmanız gerekse de gereksiz detaylar üzerinde zamanınızı boşa harcamamanız gerektiğini de buraya kaydetmek isteriz.

Evrensellik

Girişimci farklı düşünmelidir. Düşüncelerinde özgür olmalı, coğrafi ya da başka bir sınırlar nedeniyle verimliliğini kaybetmemelidir. İyi bir girişimci olmak için evrensel olmalıdır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Farklı ülkelerde yapılanları örnek alarak kestirme yolları kullanabileceği gibi sınır dışı fırsatları fark ettiğinde harekete geçebilmelidir.

Finansal Donanım

Bir proje geliştirmek, bu projeyi hayata geçirmek için sadece girişimci ruha ve beceriye sahip olmakla yeterli olacağınız anlamına gelmez. Bu projeyi hayata geçirmenin size kaça mal olacağını bilmeniz ve projenizi finanse edebilmeniz için elinizde bulunan şansları değerlendirebilecek finansal okuryazarlığa sahip olmanız gereklidir. İyi bir girişimci, aynı zamanda yeterli bir finansal bilgi birikimine sahip olmalıdır. Finansal okur yazarlığınız yeterli değilse bir yandan kendinizi geliştirirken, bir yandan uzman desteği alabileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın!

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimciliğin neden bir iş kurma ile sınırlandırılmaması gerektiğini anlatan bir diğer önemli başlık, girişimcilik türleridir. Girişimcilik türleri; bu iş modelinin her zaman kar elde etme amacı taşımadığını, bazen kar amacı gütmek yerine toplumsal fayda hedeflenerek de girişimci olunabileceğini gösterir. Konunun daha net anlaşılabilmesi adına sizler için 4 girişimcilik türünü aşağıda sıraladık:

Ticari Girişimcilik

Ülkemizde en bilinen girişimcilik türü ticari girişimciliktir. Bir ticari faaliyet gerçekleştirmek amacıyla kendi işini kuran herkes, ticari girişimcilik motivasyonu ile hareket etmiştir. Yaratıcı girişimcilik olarak da bilinir. Ekonomiyi ayakta tutan binlerce şirketi bu türe örnek olarak gösterebiliriz.

Sosyal Girişimcilik

Toplumsal fayda sağlamak adına kar amacı güdülmeyen girişimler, sosyal girişimcilik başlığı altında değerlendirilir. Dernekler ya da vakıflar, sosyal girişimcilik örnekleridir. 

İç Girişimcilik

İç girişimcilik, Daniel H. Pink ve Kenneth H. Blanchard gibi isimleri haklı çıkaran girişimcilik türüdür. Bu tür, var olan bir şirketi geliştirmek için gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Bir çalışan kendi işini kurmak yerine şirketi için yeni bir ürün geliştirme yönünde adım atıyorsa, iç girişimcilik gereğini yerine getiriyor anlamı çıkarılabilir.

Sanal Girişimcilik

İnternetin yaygınlaşması ile hayatımıza giren sanal girişimcilik, düşük maliyet ile pek çok kişinin yerine getirebildiği bir girişimcilik türü olmuştur. Geniş bir kapsama sahip olan bu türde, internete bağlı olarak yapılan yeniliklerin pek çoğu örnek olarak gösterilebilir.

Girişimcilik Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Herhangi bir iş fikrini gerçeğe dönüştüren ya da topluma katkı sunan bir değer yaratan girişimcilik, başarılı olabilmesi için bir takım süreçlerden geçmelidir. Bu süreçler farklı bakış açıları doğrultusunda benzer içerikte genişletilebilir. İş kurmak ya da topluma değer katmak gibi hedefler ile hareket eden kişiler, aşağıda sıralanan girişimcilik sürecinin 8 aşamasını doğru bir şekilde birleştirerek başarıya ulaşabilirler:

Girişimcilik aşamaları

Motivasyon

Girişimcinin sahip olması gereken özellikler arasında saydığımız motivasyon, girişimcilik süreçlerinin de başlangıç aşamasını oluşturur. Fikrini hayata geçirerek ticari, sosyal, sanal ya da iç girişimcilik gerçekleştirmek isteyen her girişimci, eksik motivasyonla hareket etmemelidir. Yeterli parası, iyi bir fikri ve güçlü bir ekibi bulunsa da bir girişimcinin motivasyonu yoksa ilk zorluk karşısında pes edeceği unutulmamalıdır.

Fikir

Topluma katkı sunmak ya da kendi işini kurarak ekonomik değer üretmek isteyen bir girişimci iyi bir fikre sahip olmalıdır. Fikir ise girişimciye kendiliğinden gelmez. Sahip olduğu öngörü ve dünyanın değişimlerini takip ederek bu fikri bulmalıdır. Girişimci, fikrini oluşturmak için kendi bilgi birikimine de güvenebilir. Önemli olan fırsatları sezmektir ve girişimci, fırsatı görse ve değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünse bile ekibinden ya da kuracağı bir ortaklıktan destek alarak fikrini şekillendirebilir.

Çalışma Programı

Bir fikri hayata geçirmenin zamanı iyi yönetmeyi gerektirdiği ve çalışma disiplinine bağlı kalınmayı gerektirdiğini belirtmiştik. Ayrıca girişimcinin planlı hareket etmesi gerektiğini de sizlerle paylaşmıştık. Girişimciliğin üçüncü aşaması da bizi haklı çıkartır ve fikrin hayata geçirilebilmesi için çalışma programının oluşturulması gerektiğini söyler. İş kurmak ya da mevcut işyerine değer katmak gibi hedefler doğrultusunda harekete geçme isteği bulunan bir kişi, girişimine ne şekilde devam edeceği ve nasıl çalışması gerektiğini anlatan bir çalışma programı oluşturmalıdır. Program ile zamanı ve diğer tüm kaynaklarınızı verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Ön Değerlendirme

Girişimci bir yandan fikrini şekillendirirken, bir yandan fikrin gerçekleştirilebilme potansiyelini araştırmalıdır. İşini kurmayı ve yürütmeyi planlarken bu hedeflerinin yapılabilirliğinin de tespit edilmesi önemlidir. Ön değerlendirme sürecinde iş fikri genel özellikleri ile belirlenmiştir ve olası farklı fikirler arasından en verimli olanın girişimci tarafından seçilmesini gerektirebilir. Bu araştırmalarda riskler ve engeller doğru tespit edilmeli, mevcut proje ile bu engellerin aşılıp aşılamayacağı şeffaf bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Yapılabilirlik Tespiti

İyi bir fikre sahip olmak ve bu fikri hayata geçirmek için gerekli olan girişimci ruha sahip olmak tek başına yeterli değildir. Hayata geçirilmesi gereken projenin yapılabilirliğinin de tespit edilmesi gereklidir. Girişimci, bilgi birikimi ya da ekibi ile projesini hayata geçirip geçiremeyeceğini, finansal gereksinimleri ve diğer tüm teknik detayları öngörerek bir yapılabilirlik testi uygulamalıdır. Eğer iş fikri testi geçiyorsa, artık planlama sürecine geçebilirsiniz.

İş Planı

Bu aşamaya kadar yapılan tüm çalışmalarda girişimcinin elinde pek çok veri bulunur. Şimdi ise geriye bu verileri doğru bir şekilde birleştirerek tutarlı bir iş planı hazırlamak kalır. Kapsamı belirlenen proje için hedefler, riskler, kaynaklar ve diğer tüm detayları içeren bir iş planı hazırlanarak uygulanmaya başlanmalıdır. İş planında gereksiz detaylara yer verilmekten kaçınılmalı ve sadık kalınması halinde başarılı olunacak bir planın hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

Harekete Geçme

Tüm detaylar kağıt üstünde tamamlanması ardından harekete geçmek için girişimcinin önünde hiçbir engel kalmaz! Fiziki bir işyerini hayata geçirmek ya da bir projeyi canlandırmak için gereken hareket kabiliyeti girişimci tarafından gösterilerek son sürece geçilir. Artık girişimci hayalini gerçekleştirmiştir ve şimdi ise bunu nasıl geliştireceğini araştırmaya başlamalıdır.

Projeyi Geliştirme

Ticari bir işletmeyi açmak ya da bir fikri hayata geçirmek girişimcilik için yeterli değildir. Bu projenin geliştirilmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durabilir hale getirilmesi gereklidir. Girişimci kapasite artırımı ya da farklı dokunuşlar ile projesini geliştirmelidir. Bu süreçte atılacak doğru adımların girişimleri nasıl birer startup’a dönüştürdüğünü anlatan dünyada ve ülkemizde çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bu örneklere göz atarak projenizi gerçekleştirmeniz ardından neden durmamanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Girişimcilikteki Riskler Nelerdir?

Girişimcilikte buraya kadar anlattığımız her şey pembe bir tablo çizse de esasen girişimci, fikrinin peşinden giderken pek çok riski de üstlenmek zorunda kalır. Bu riskler doğru öngörülmediği ve çözüm yolu bulunmadığı takdirde, hayal edilen başarıdan girişimciyi uzaklaştırır. Bu riskler kimi girişimci adaylarının içini kemiren birer korkuya dönüşerek atacakları adımdan vazgeçmelerine yol açmaktadır. Belki de herkesin girişimci olamaması sebebi olarak da gösterilebilecek girişimcilikteki 8 risk şu şekilde sıralanabilir:

Risk

Finansal Problemler

Maddi olanaklar, girişimleri tehdit eden en büyük tehlikedir. Nakit akışında yaşanan bir bozulma, girişimin başarıya ulaşması önündeki tek ve en büyük engele dönüşebilir. Doğru mali planlama yapılması ve ileriye yönelik önlemlerin alınması, girişimcinin bu tehditle karşılaşma riskini azaltır. 

Güvensizlik

En yakınlarından verilen sözler ya da insana bağlı duyulan güven problemleri girişimin hayata geçmesini önleyebilir. İyi bir ekip ile çalışan ve huzurlu bir aile ve arkadaş ortamına sahip olan kişiler bu konuda şanslıdır. Eğer bir girişimci kendini yalnız hissediyor ve insanlara karşı güven problemi yaşıyorsa, bu riski ortadan kaldırabilmesi kolay olmayacaktır.

Yetersiz Zaman

Girişimcinin yoğun çalışması gerekir. Kimi zaman uykusuz kalması ya da ailesine yeterli zaman ayıramaması olasıdır. Hayatındaki zamanın önemli bir bölümünün iş tarafından alıkonmasına hazır değilseniz girişimciliği sizlere yeniden düşünmenizi tavsiye ederiz.

Stres

Yoğun çalışma ve aynı zamanda pek çok sorunla mücadele etme, stres oluşması için yeterlidir. Girişimci her zaman stres altında çalışır ve sürekli olarak bir şeylere yetişebilmenin stresi ile yüzleşmek zorunda kalır. Stres kimi zaman iyi bir motivasyon kaynağı olsa da strese karşı dayanıklı olunmasının öğrenilmesi işleri daha fazla kolaylaştıracaktır.

Beklenenden Hızlı Büyüyen İş

İşlerin yolunda gitmesi girişimci için her zaman iyi bir haber değildir. Kimi zaman planlananda hızlı büyüyen bir iş, girişimcinin hazırlıksız yakalanmasına yol açar girişimin geleceğini tehdit edebilir. İşlerin her ne kadar büyümesi istense de kontrol edilemez bir hale dönüşmesi engellenmelidir.

Yetki Devrinin Yapılamaması

İyi bir organizasyon şeması hem girişimcinin yükünü hafifletir hem de işlerin sistematik bir şekilde yürümesini sağlar. Her işe kendisi yetişmeye çalışan bir kişi ardında pek çok eksik iş bırakacaktır. Başarılı bir girişimde iyi bir ekip şarttır ve girişimi, yetki devri yaparak üzerindeki sorumlulukların bir kısmından kurtularak işlerin yolunda ilerlemesini sağlayabilir.

Para Kazanma Baskısı

Özellikle yapılan borçlanmaların vadesi geldiğinde hissedilen bu baskı, girişimci üzerinde büyük bir stres oluşturur. Daha çok küçük ölçekli işletmelerde karşılaşılan bu durum, girişimcinin bizzat her şeyi kendisinin düşünmesi ve yapmaya çalışması ile sonuçlanır. Para kazanmak her ne kadar işletmenin devamı için gerekli olsa da bunun daha kolay bir yolunun bulunması gereklidir.

Organizasyonlarda Yaşanan Aksaklıklar

Planlar her ne kadar mükemmel olsa da tedarikçilerde ya da çalışanlarda aksilikler yaşanma ihtimali her zaman vardır. Bu aksaklıklar ise işe yansıyacak ve sorunlara fazladan zaman harcamanıza yol açacaktır. Yetki devri bu noktada girişimcinin elini güçlendirse de aksaklıkların her zaman yaşanabileceğinin düşünülmesi, B ve C planlarının hazır olması sorunlara henüz baştan çözüm bulmak anlamına gelecektir.

Girişimcilik Fikirleri

Girişimci ruhuna sahip pek çok kişi harekete geçmek için iyi bir fikir aramaktadır. İyi bir girişim ise farklı bir bakış açısı ve dünyayı anlamaktan geçer. Girişim için insanların ihtiyaçlarını anlamak ve ünlü aktivist Lauren Singer gibi “Tehlikeleri fark etmek” gerekir. İyi bir öngörü ve dokunuşla herhangi bir ürüne kazandırabileceğiniz farklı bir dokunuş ya da becerilerinizle geliştirebileceğiniz iyi bir yazılım, sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Geçmiş yıllarda hayata geçen iş fikirlerine de göz atıldığında, girişimcilik için fikir oluşturabilecek bazı öneriler aşağıda sizlerle paylaşıldı:

 1. Metaverse üzerinde proje inşa edebilirsiniz. Bir oyun ya da farklı bir uygulama geliştirerek siz de metaverse dünyasında yerinizi alabilir ve belki iyi bir ekip desteği ile kendi kripto para biriminizi geliştirerek hatırı sayılı bir servet edinebilirsiniz.
 2. E-Ticarete girebilirsiniz! Tüketicilerin giderek e-ticarete duyduğu güvenin artması ile artan Pazar payından yararlanmak için internetten satış yapma fikrini değerlendirebilirsiniz. Kendi ürettiğiniz bir ürünü ya da bir fırsat sunduğunu düşündüğünüz bir ürün ile online pazarda yerinizi alabilirsiniz.
 3. El yapımı ürünlere yoğunlaşabilirsiniz! Özellikle kişisel ürün ve hediyelik eşyalarda el yapımı ürünlere olan ilgi artmaktadır. Deri cüzdan, takı ya da farklı bir aksesuar üreterek yurtiçi ve yurtdışında ürün satışı gerçekleştirmek için ilk adımı atabilirsiniz.
 4. Bireysel kuryelik yapabilirsiniz! Araba ya da motosiklet ehliyeti alarak Trendyol ve Hepsiexpress gibi e-ticaret devlerinin ürün tesliminde çalışabilirsiniz.
 5. Arbitraj fırsatlarını değerlendirin! Arbitraj, bir ürün ya da para biriminin farklı pazarlardaki fiyatından yararlanma işlemlerini tamamlar. Siz de bir ilde fakat farklı bir ilde pahalı olan bir ürünün satışı ile girişiminizi hayata geçirebilirsiniz.
 6. Tasarım ürünler yapın! Özellikle hediyelik eşya için sıra dışı tasarıma sahip ev ve süs eşyaları tercih edilmektedir. Ahşap saat, fotoğraflık ya da terrarium gibi özel tasarım ürünler üzerine girişimde bulunabilirsiniz.
 7. Salyangoz yetiştirin! Uzak Doğu ve Avrupa mutfağında tüketilen ve kozmetik sektöründe iyi bir Pazar payına sahip olan bu ürünü yetiştirecek bir girişim başlatabilirsiniz.
 8. Gezici araç bakım hizmeti verin! Yoğun iş temposuna kapılmış ve aracı için vakit ayıramayan pek çok kişinin benimseyeceği bu hizmet üzerine girişiminizi hayata geçirebilirsiniz.
 9. Organik temizlik ürünlerine yönelin! Bitkisel el yapımı sabun ya da farklı bir temizlik ürünü için bir formül keşfetmeniz halinde, iyi bir iş planı ile başarıyı yakalayabilirsiniz.
 10. Düğün fotoğrafçılığına atılın! Özellikle dış çekim için repertuarınızı genişlettiğinizde, iyi bir müşteri potansiyeline sahip olabilirsiniz.

Girişimcilik ve Startup Farkı Nedir?

Girişimcilik ve startup yaygın olarak karıştırılan iki temel kavramdır. Esasen her startup bir girişim olarak kabul edilse bile her girişim, bir startup değildir. Bu iki kavramı ayırt edebilmek için aralarındaki keskin farkları bilmeniz gereklidir. Girişimcilik ve startup arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

Girişimcilik
 1. Girişimler üretilmiş çözümler üzerinden yürür. Startup ise bir soruna ya da ihtiyaca çözüm bulmayı hedefler.
 2. Girişimler üretilen çözümler üzerinden ilerlediği için hata riski düşüktür. Starup ise daha büyük sorunlarla uğraşır ve hata riski yüksektir.
 3.  Girişimler genellikle yerel boyuttadır. Startup ise coğrafi sınırları aşmayı başarmalıdır.
 4. Girişimler ortalama bir büyüme hızı ya da mevcut Pazar payını korumakla yetinebilir. Ama bir girişimin startup sayılabilmesi için muazzam bir büyüme potansiyeline sahip olması gereklidir.

Girişimcilik Örnekleri

Girişimciliğe verilebilecek ülkemizde ve dünyada pek çok önemli örnek bulunur. Bu örnekler özellikle başarılı insanların motivasyonlarını anlamak ve harekete geçmelerine yol açan gelişmeleri analiz edebilmek açısından önemlidir. Pek çoğu hızla büyüyerek startup’a dönüşen dünyadan başarılı 5 girişimcilik örneğini sizlerle aşağıda paylaşıyoruz:

Jeff Bezos – Amazon

Jeff Bezos tarafından 1994 yılında kurulan Amazon, bugün küresel çapta büyük bir teknoloji devine dönüştü. İlk etapta kitap satmak için tasarladığı şirketini e-ticarete dahil etmenin ardından başarıyı yakalayan Amazon, bugün 107 milyar dolarlık ciro yapan bir şirkete dönüştü!

Jack Ma – Alibaba

Jack Ma tarafından 1999 yılında kurulan Alibaba, 2021 yılında sadece tek çeyrekte 205,74 milyar yuan ciro yapan bir küresel deve dönüştü. Pek çok girdiği iş için tercih edilmeyen Jack Ma hayata geçirdiği fikri ile girişimcilik konusunda idol alınan zenginler arasında yer almaktadır.

Bill Gates – Microsoft

Başarılı bir okul kariyerini başarılı bir girişim ile taçlandıran Bill Gates, 4 Nisan 1975 tarihinde Paul Allen ile birlikte Microsoft’u kurdu. Microsoft Windows ile liderliği kazanan ve uzun yıllar en zenginler listesinin 1 numarası olan Gates, bugün eski eşi Melinda Gates ile kurduğu vakıfla ilgilenmektedir.

Lauren Singer – Blog Yazarı

Plastiklere savaş açan aktivist Lauren Singer, doğallığı vurguladığı blog yazıları ve YouTube içerikleri ile başarılı bir girişimciliğe imza attı. Çevresinden aldığı olumlu geri bildirimler ile kendi e-ticaret sitesini de kuran Singer, doğal malzeme satışı ile hatırı sayılır kar elde etmektedir.

Jan Koum – WhatsApp

Kiev’de fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jan Koum, geliştirdiği WhatsApp ile milyar dolarlık bir servete sahip olmayı başardı. Öyle ki 2009 yılında Koum tarafından kurulan WhatsApp, 2014 yılında Facebook tarafından tam 19 milyar dolar karşılığında satın alındı.

Türkiye’de İlham Veren Girişimler

Türkiye, girişimciliğe en meraklı ülkeler arasında yer alır. Maalesef ki girişimlerin pek çoğu başarısız olarak sermaye ve emek kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bunun temel nedenleri başında girişimciliğin sadece iş kurma olduğu fikri yatmaktadır. Ama ülkemizden çıkan ve dünyaya mal olmuş pek çok isim girişimciliğin esasen değer kazandırmak olduğunu anlamış ve attıkları adımlar ile küresel çapta devler arasında girmeyi başarmışlardır. Özelliklere gençlere ilham vermesi açısından önemli olan ülkemizdeki başarılı girişimciliğe verilebilecek en güzel 5 örneğe göz atabilirsiniz:

Hamdi Ulukaya – Chobani

Erzincan’dan doğan ve Amerika’ya uzanan bir başarı öyküsüne sahip olan Hamdi Ulukaya, milyon dolarlık “Chobani” markasını yaratmayı başardı. Amerika’da iş hayatına peynircilik yaparak başlayan Ulukaya, yoğurt üretimindeki eksikliği fark etti ve kapsamlı bir araştırma yaparak özel tarifine ulaşarak eski bir yoğurt üretim fabrikasını satın aldı. Sosyal medya yönetimine odaklanarak markasını tanıtmayı başaran Ulukaya, en başarılı Türk girişimcilere örnek olarak gösterilmektedir.

Zeynel Erdem – Turizm ve Otelcilik

Erzincan’da çobanlık yapan Zeynel Erdem, bir gazete kupüründe gördüğü New York’a aşık olur ve motivasyonunu oluşturmayı başarır. Erzincan’da kalması halinde çoban olarak öleceğini fark eden Erdem, Turizm ve Otelcilik okur. Askerden sonra harekete geçer ve New York’a gider. Cebinde sadece 200 dolar ile yola çıkan Erdem, bulduğu işlerde çalışarak 300 bin dolar biriktirir ve hayallerinin peşinden koşar. Şu anda Hampton’da 4 mekan sahibi olan Erdem, New York’ta da mağaza açarak hayallerine ulaşır.

Nevzat Aydın – Yemek Sepeti

Nevzat Aydın, henüz 2000 yılında 40 metrekare bir alanda hayata geçirdiği Yemek Sepeti projesini 2015 yılında 1 milyar 596 milyon lira yatırım almayı başaran bir deve dönüştürdü. İlk etapta günde sadece 40 sipariş alan firma, 2010 yılında 25 bin siparişe ulaştı. Yunanistan, Ürdün, Katar, Lübnan ve Suudi Arabistan’a açılan Yemek Sepeti, 2015 yılından bu yana Almanya merkezli Delivery Hero bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Abdullah Kavukçu – Simit Sarayı

1973 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Abdullah Kavukçu, lise hayatında geldiği İstanbul’da daha sonra Kapalıçarşı’da çalışarak ticari hayata atıldı. Kapalıçarşı’da edindiği deneyimleri kullanarak hayata geçirdiği başarılar ile adından söz ettiren Kavukçu, 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet Tarakcı ile birlikte Simit Sarayı’nı kurdu. Kavukçu ayrıca 2009 yılında açtığı Parkshop AVM ile Türkiye’deki ilk otoban AVM projesini gerçekleştiren isimdir.

Acun Ilıcalı – Acun Medya

Erzurum’un Ilıca ilçesinde doğan ve bugün medya patronu olan Acun Ilıcalı, girişimcilik yapmak isteyen herkesin hayallerini süslemektedir. Babası müteahhit ve annesi müdür olan Ilıcalı, 1990’lı yıllarda spor muhabirliğine başladı. Acun Firarda isimli programı ile ünlenen Ilıcalı, 2004 yılında Acun Medya’yı kurdu ve Yetenek Sizsiniz, Var mısın Yok Musun, Fear Factor ve Survivor gibi pek çok yarışma formatının haklarını satın aldı. Ilıcalı 2013 yılında TV8’i alırken, 2016 yılında da TV8,5’u kurarak Acun Medya’yı büyütmeye devam etti.

Girişimcilik sadece kendi işini yapmak değildir. Mevcut işyerine ya da topluma değer katan kişiler de girişimcilik gereklerini yerine getirmiş kabul edilir.

Girişim için marka adı belirlerken kısa ve akılda kalıcı seçeneklere yoğunlaşılmalıdır. Marka adı mutlaka yapılan iş ile ilgili olmalı, kolay telaffuz edilebilmeli ve orijinal olmalıdır.

Girişimcilik kişilere bağımsızlık, yüksek maaş potansiyeli ve itibar gibi faydalar sağlar. Başarma duygusunu körükleyen girişimcilik, yaratıcılığı geliştirirken finansal kontrolün öğrenilmesine de yardımcı olur.

Kişinin kendi kariyerini ilerletmek üzere atacağı adımlar, girişimcilik kariyeri olarak tanımlanabilir. Kendi işini başlatarak istihdam yaratan ya da işyerine yeni bir ürün kazandıran kişiler, girişimcilik kariyerini başlatan kişilere örnek olarak gösterilebilir.

Girişimcilik belgesi, KOSGEB tarafından verilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ardından alınır. Bu belge ile girişimciler, KOSGEB hibe ve teşviklerinden yararlanmak için başvuru başlatabilir.

Soyadını bizzat Atatürk’ten alan Nuri Demirağ, Türkiye’nin ilk başarılı girişimcisi kabul edilebilir. Demiryollarında girişim gösteren Nuri Bey, daha sonra havacılık sektörüne de atılmıştır.

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir