Logo Logo

Kadın Girişimci Destekleri ve Hibeleri Nasıl Alınır?

İçindekiler
15.12.2019 - 9 dk Okuma Süresi

Kadın Girişimci Nedir, Neden Önemlidir, Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Kadın girişimci desteklerinin sayısı artarken, bazıları hibe bazıları geri ödemeli bu destekler ile kadın girişimci hikayeleri de çoğalıyor. 2019 yılı için geçerli kadın girişimci kredisi, hibe ve diğer destekleri bir araya topladık.

Cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında kadın girişimci destekleri birçok ülkede mevcut. Kendi işini kuran kadın girişimci sayısını artırmanın, ekonomiye önemli bir canlılık getireceği biliniyor.

Türkiye’de kadın girişimci sayısı, kadınların iş gücüne ve istihdama katılım oranları oldukça düşük. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2015 yılında 15 ve üzeri yaş nüfusta istihdam oranı yüzde 46. Bunun içerisinde erkek istihdam oranı yüzde 65’ken kadın istihdam oranı sadece yüzde 27,5. AB üyesi ülkelerde ise bu oran erkekte yüzde 70,5, kadında ise yüzde 60,4. Dolayısıyla kadın girişimci destekleri, kadınların istihdama ve ekonomiye katılımları açısından bakıldığında bile büyük önem taşıyor.

Kadın girişimci destek kredisi ve hibe programları ise kadınların iş kurmasını kolaylaştırıyor, zorlu geçebilecek ilk dönemleri rahat atlatmalarını ve bazı durumlarda sermayesiz iş kurarak fikirlerini hayata geçirmelerini sağlıyor. Bu, kadınların ekonomik gücünü kazanması kadar ek istihdam yaratmak için de önemli bir fırsat demek.

Kadın Girişimciler ve Özellikleri

Girişimcilik, genç yaşlı demeden üretimi ve istihdamı artıran, yeni fırsatlar yaratan, ülkenin gelişmesine katkıda bulunan oluşumlardır. Kadın girişimciler, yukarıda verdiğimiz istatistikler ışığında daha da önem taşımaktadır, çünkü hâlihazırda ekonomiye dahil olamayan bireylerin de girişimlerle fikirlerini hayata geçirmesi, insanlara ürün ve hizmetler sunması anlamına gelecektir.

Tekrar istatistiklere bakarsak, Türkiye’de 2006-2012 yılları arasında, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 51’i girişimci olma özelliklerine sahiptir. Bu oranın arttığını da TÜİK verileri ortaya koymaktadır, buna göre 2013-2016 yılları arasında potansiyel girişimci oranı yüzde 54,4’e çıkmıştır.

Burada bir dikkat çekici unsur da potansiyel kadın girişimcilerin oranının büyüdüğü, erkeklerde ise bu oranın değişmediğinin görülmesidir. Dolayısıyla kadın girişimci destek kredileri, kadın girişimcilere özel hibeler daha da anlam kazanmaktadır. Veriler, 2006-2016 yılları arasında yetişkin erkek nüfusun %59’unun potansiyel girişimci olduğunu gösterirken, kadınlarda bu oran, 2006-2012 arasında %44, 2013-2016 yılları arasında ise %49’dur. Ayrıca Türkiye’deki potansiyel kadın girişimciler 2013-2016 yılları arasında %11 artış gösterirken, erkeklerdeki oran hemen hemen hiç değişmemiştir.

Kadınları girişime yönelten sebepler ve kadın girişimcilerin özelliklerine baktığımızda, özellikle esnek çalışma saatlerinin kadınları girişimciliğe yönelten önemli etkenlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Evden çalışarak yapılabilen “freelance” ya da yarı zamanlı işler, kadınlara zaman yönetimi, işlerini çocuk bakımına ve ev işlerine göre planlayabilme gibi avantajlar vermektedir.

ABD’de ülke genelinde bu tür işlerin yüzde 35’inin başında kadınlar bulunmaktadır ve son yıllarda üretimde zaman/mekân esnekliğinin artması ve bu yöndeki teknolojik gelişmeler de kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasına destek olmaktadır.

Türkiye’de kadın çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalar, girişimci iş kadınlarının yarıdan fazlasının ticaret sektörünü tercih ettiğini gösterirken, ortalama kadın girişimci yaşı 30-39 dilimindedir. Kadın girişimcilerin yaklaşık yarısının eğitim düzeyinin lise düzeyinde olup, yaşamlarını kentte sürdürdükleri görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımladığı araştırmalara göre kadınlar iş hayatında patron olarak tercih edilmektedirler. Bu tercihin sebeplerinin başında kadınların daha çok çaba göstermeleri ve daha dikkatli olmaları, çalışanlarına gereken eğitimleri daha iyi verebilmeleri, öğreticilik yanlarının erkeklere göre daha gelişkin olması, yeni durum ve değişimlere daha rahat uyum sağlayabilmeleri, yanlarında çalışanları iş konusunda motive etme ve teşvik yeteneklerinin erkeklere oranla daha gelişmiş olması, yeni fikirlere açık olmaları ve iletişim yeteneklerinin yüksek oluşu da yönetici olarak başarıyı getiriyor.

Kadın Girişimci Destekleri ve Hibeleri 2019

Türkiye’de kadın girişimciler için çeşitli destek programları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde vergi teşvikleri, indirimleri, krediler, hibeler yer alıyor.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında iş yeri açacak kadın girişimcilere hibe ve düşük faizli kredi veriyor. Geleneksel alandaki girişimciler 60 bin TL’ye kadar, diğer alanlarda ise toplam 370 bin TL’ye kadar destek veriliyor. Girişimci kadınlar için geri dönüşümsüz performans desteği başlığında 2 dönemde toplam 10 bin TL destek de bu miktarlara ekleniyor.

Tarım alanında girişimci kadın desteği veren Tarım ​ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu kapsamda kadınlara yüzde 80‘lere varan hibe desteği sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni iş kuran kadınlara 15 bin lira faizsiz kredi verirken, Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla verilen kredi, 2 yıl geri ödemesiz şekilde alınabiliyor. Sonraki 6 yıl içinde ise bu kredi kadın girişimciler tarafından faizsiz olarak geri ödenmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 31 ilindeki 201 adet Aile Destek Merkezi ise beceri kursları üzerinden hibe ve kredi sağlıyor. Bu kurslara katılan kadın girişimciler kurs süresince İŞKUR tarafından günlük harcırah alabiliyor.

Bunun dışında kadın girişimci destekleri arasında mikro krediler de dikkat çekiyor. Ufak miktarlı ve kolay geri ödeme imkânı sunan bu kredileri veren kurumlar arasında evde üretimi destekleyen ve eğitim sonrası kredi veren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, faizsiz geri ödemeli 5 bin TL’ye kadar kredi veren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ve Maya Mikro Ekonomik Destek Programı kapsamında kredi kullandıran Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı geliyor.

KAGİDER, yani Kadın Girişimciler Derneği de iş kurmak isteyen kadınlara destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarından birisi. Kadın Girişimci Geliştirme Programı düzenleyen dernek, başvuru yapan kadın girişimcilerin projelerini inceledikten sonra uygun bulduklarına ‘İşimi Kuruyorum Eğitimi’ daveti gönderiyor. Eğitimlerin başarıyla tamamlanması ve iş planı hazırlanması akabinde ikinci aşamaya geçen kadın girişimciler, inkübasyon merkezinde danışmanlık desteği de alabiliyorlar.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı himayesindeki KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Uygulamalı Girişimcilik ve İş Geliştirme Desteği (İŞGEM) adlı desteklerle kadın girişimcilere yardımcı oluyor.

Öncelikle uygulamalı girişimcilik dersi alan ve başarı sağlayan kadın girişimciler, 50 bin TL geri ödemesiz para alabilmektedir. Ayrıca sonraki dönemlerde işletmenin büyümesi amacıyla 100 bin TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Geri ödemesiz 50 bin TL’nin 2 bin TL’si işletme kuruluş desteği, 18 bin TL’si makine, teçhizat, ofis donanımları desteği, 30 bin TL’si işletme giderleri desteği olarak ayrılmıştır.

Sabit yatırım desteği olarak bilinen ve 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ise geri ödemeli olmak üzere sağlanmaktadır. Uygulamalı girişimcilik destekleri, belirlenmiş 1. ve 2.bölgede bulunan kadın girişimciler için %80 oranındadır; 3., 4., 5. ve 6. bölgede kurulan işletmelerde ise %90 oranındadır. KOSGEB destekleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

İŞGEM ise KOSGEB tarafından küçük işletmelere verilen desteklerin dışında olup daha yüksek miktarlı desteklere verilen addır. Kuruluş desteği için 18 ay, işletme desteği için 36 ay olan bu destekler kapsamında, kuruluş desteği olarak bina tadilatı için 500 bin TL, mobilya ve donanım için 100 bin TL, personel giderleri için 50 bin TL olmak üzere toplamda 650 bin TL geri ödemesiz finansman sağlanıyor. İşletme kurulduktan sonra 36 ay boyunca verilen işletme desteğinde ise 100 bin TL personel, 50 bin TL eğitim ve danışmanlık, 20 bin TL küçük tadilatlar ve 30 bin TL tanıtım, organizasyon ve reklam giderleri destek verilmektedir. Ayrıca gereken şartların sağlanması hâlinde 200.000 TL’ye kadar hibe verilmektedir.

Kadın Girişimci Desteği Şartları

Kadın girişimci olarak destek, kredi ve hibe almak için belirli şartların yerine getirilmesi bekleniyor. Bazı destekler eğitim sonrasında verilirken, daha önce iş kurmamış olmak da birçok destek programının beklentileri arasında yer alıyor.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği nasıl alınır?

Öncelikle aşağıdaki şartları sağlamak gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • KOSGEB’in desteklediği alanlarda hizmet verecek olmak,
  • Uygulamalı Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlamak.

Daha sonra kadın girişimci desteği başvuru formunu tamamlamak, kimlik belgesi, gelir belgesi, uygulamalı girişimcilik sertfikası ile destek programına başvurulabiliyor.

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir