Logo Logo

Marka Kimliği Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

İçindekiler
10.07.2022 - 12 dk Okuma Süresi

İlk kez David Aaker tarafından formüle edilen marka kimliği sistemi, 90’lı yıllarda ortaya çıkan pek çok modelle birlikte şirketlerin en çok önem verdikleri alanlardan birisine dönüştü. Dayanıklılık, bütünlük ve gerçekçilik gibi üç temel özellik çerçevesinde geliştirilen marka kimlikleri, sunduğu artılar ile kısa sürede stratejik bir alana dönüştü.

Coca Cola Marka Kimliği

Büyük markalarca geliştirilen kurumsal marka kimliği ve sunduğu güç göz önüne alındığında her şirketin bu alana önem vermesi gerektiği görülüyor. Peki, marka kimliği planlama sürecinde nelere dikkat edilmeli? Hazırlanan rehber yazımızda marka kimliği hakkında merak ettiğiniz detaylarla birlikte neden markanıza bir kimlik kazandırmanız gerektiği ve bunu nasıl başaracağınıza yönelik önemli ipuçlarına ulaşabilirsiniz.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği tüketici zihninde ilgili markayı tanımlayan ve rakiplerinden ayırt edilmesine olanak tanıtan görsel detaylar bütünüdür. Bir firmanın vitrini olarak lanse edilebilen marka kimliği; logo, amblem, renk, tipografi ve diğer görsel unsurlar ile iletişim dili ve slogan gibi işitsel öğeler kullanılarak oluşturulur.

Markalar, tüketicilere ulaşmak ve akılda kalıcılık yakalamak için ayırt edilen bir kimliğe sahip olmak zorundadır. Bu noktada marka kimliğinin herhangi bir işletmeyi rakiplerinden ayıran ve rekabette öne çıkaran bir yüzü olduğundan bahsedilebilir. Kendisini dışa karşı iyi yansıtan ve dikkatli bir kimlik oluşturma süreci yöneten markaların başarılı olacaklarını söylemek mümkündür.

Marka İmajı Nedir?

Marka imajı, marka kimliğini oluşturan unsurların tüketicide oluşturduğu algıdır. Tüketiciler marka hakkında hangi kanaati oluşturdu ise oluşturulan bu kanaat, marka imajı olarak tanımlanabilir. Konuyu daha detaylı açıklamak gerekirse aşağıda sıralanan marka imajı özellikleri ile bu kavramı zihninizde konumlandırabilirsiniz:

 1. Tüketici, müşteri veya Pazar tarafından algılanan marka mesajıdır.
 2. Söylemler, görüşler ve fikirler üzerinde şekillenir.
 3. Marka ile etkileşime geçen tüketiciler, marka imajını oluşturur.
 4. Marka imajı olumlu olabildiği gibi yapılan yanlışlar nedeniyle olumsuz olarak da algılanabilir.

Marka İmajı ile Marka Kimliği Arasındaki Fark Nedir?

Marka imajı ve marka kimliği kavramları birbirleri ile olan ilişkileri nedeniyle sıkça karıştırılır. Bu iki kavram ilk bakışta birbirileri ile benzerliğe sahip olsalar da temelde önemli farklar iki kavramı birbirinden ayırmaktadır.

Marka imajı

Marka kimliği, tüketiciye bir imaj yansıtmak adına geliştirilmiş tüm unsurların toplamını ifade eder. Marka imajı ise marka kimliğinin tüketicide markaya yönelik oluşturduğu düşünceleri ifade eder. Yani marka kimliğini şirket oluştururken, marka imajında şirketin katkısı olsa da gerçek geliştiriciler tüketicilerdir.

Marka Kimliği Neden Gerekli?

Şirketler var olma mücadelesi ile birlikte iyi bir gelecek inşa etmek adına sektörde farklılaşmayı hedeflerler. Şirketlerin farklılaşması ise tüketicilere yansıttıkları marka karakteri ile mümkündür. Firmalar, müşteri zihninde marka kimlikleri ile yer edinirler. Daha detaylı anlatmak gerekirse marka kimliğine duyulan ihtiyacın nedenleri şu şekilde paylaşılabilir:

 1. Marka kimliği, bir işletmenin vitrinidir. Markanın tanıtımını sağlayan bu unsur, hedef kitlenin marka ile karşılaştıkları ilk tanıtım öğesidir.
 2. Marka imajı oluşturulabilmesi için marka kimliği inşa edilmesi gereklidir.
 3. Güçlü bir marka kimliği tüketiciye güven verirken kurumsal prestiji ve işletme saygınlığını artırır.
 4. Markanın daha kolay hatırlanabilmesini sağlayarak tüketicide oluşan ihtiyaçlarda ilk başvuracağı işletme olma avantajı elde edilir.
 5. Marka kimliği ile şirketler tüketiciler ile duygusal bağ kurarken, aynı bağın çalışanlar ile kurulduğu ve bu nedenle çalışanların markaya olan bağlılıklarını artırdığı söylenebilir.
 6. Marka kimliği tutarlılık gerektirir. Bu nedenle tüketiciler, tutarlı bir kimlik oluşturabilen markalara güvenmekte ve oluşan ihtiyaçlarında ilk olarak bu markalara başvurabilmektedirler.
 7. Güçlü bir marka kimliği, yüksek rekabetli pazarlarda şirketlerin rakiplerinin önüne geçmesini sağlar. Markanız hızla rakipleriniz arasında sıyrılarak sektörün lokomotifine dönüşebilir.

Marka Kimliği Hangi Maddeleri Kapsar?

Marka kimliğini oluşturan unsurlar aynı zamanda marka kimliğinin nasıl oluşturulacağını da bizlere anlatır. İlgili unsurlar arasında tutarlık sağlandığında, müşteriye güven veren bir marka ortaya çıkarmak mümkündür. Şirketlerin geleceğini inşa ederken ihtiyaç duydukları en kritik detay olan markaya kimlik oluşturma sürecinde aşağıdaki maddeler üzerinde yoğunlaşılması gereklidir:

 1. Logo
 2. Renk
 3. Tipografi
 4. Web sitesi tasarımı
 5. Video ve animasyonlar
 6. Fotoğraflar ve ikonlar

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Pek çok açıdan markalara önemli artıları bulunan marka kimliği oluşturulurken, bir üst başlıkta sıralanan unsurların üzerinde durulması gereklidir. Marka kimliği özellikleri bu unsurlar çerçevesinde şekillenir. Marka kimliği oluşturmada püf noktaları vardır ve doğru marka kimliği konumlandırılması için ilgili kritik noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Bahsi geçen püf noktaları da içerecek şekilde marka kimliği oluşturmanın 6 adımı aşağıda sizler için detaylandırılmıştır:

Markanız ile İlgili Logo Tasarımı

Logolar, markaların tüketiciye dönük olan yüzüdür. İşletmelerin kurumsal yönünü gösteren logolar, farkındalık arttıkça tüketici zihnine güvenilirlikle ilişkili olarak işlenir. Bir tüketici ürün veya hizmetlerini beğendiği markanın logosunu gördüğünde güven duygusu ile hareket eder. Kısaca marka kimliği logo ile bir bütün olarak düşünülebilir.

Logo, kurumu temsil etmenin yanında farkındalık yaratarak işletmenin rakipleri içinde ayrışmasına yardımcı olur. Tanıtımı da kolaylaştıran logo kullanımında başarılı olunabilmesi adına markanın tutarlılığının ve kararlılığının logo tasarıma yansıtılması önemlidir.

Marka logo tasarımı için dinamik ve canlı tasarımlar tercih edilebileceği gibi daha kurumsal, basit ve sade bir tasarım seçilebilir. Tasarım için en önemli belirleyici kriter hedef kitledir. Logonuzun hedef kitlenizce fark edilmesi ve arzu ettiğiniz benimsenmeyi yakalayabilmesi için hedef kitlenizin ne istediğini bilmeniz, onların zihinlerinde yer edecek tasarımı belirleyerek marka renklerinizle özgün bir tasarım hayata geçirebilmeniz önemlidir.

Renk Seçimi

Görsel unsurlarınızın ve tanıtım kampanyalarınızın ilk bakışta tüketicilerin zihninde çağrışım oluşturulabilmesi için renk seçimini doğru yapmanız gereklidir. Marka kimliği oluşturma sürecinde markanız ile renkleri ilişkilendirebilmeniz önemlidir.

Her markanın farkındalık oluşturarak rakiplerinden sıyrılma çabası vardır. Markalar, bu nedenle duygulara karşılık gelen renklerden yararlanırlar. Her renk bir duyguya karşılık gelir ve siz de markanızın tüketicilere verdiği mesajı renklerle anlatarak kimliğinizin omurgasını oluşturabilirsiniz.

Tipografi

Marka kişiliği oluşturmak isteyen işletmeler, markaya ait görsel çalışmalarda ve marka logosunda kullanacakları yazı karakterlerini seçmek için tipografiden yararlanır. Markalar yazı karakterleri ile kendi kişiliklerini oluşturulurken, dışarıya vermiş oldukları mesajlar için de etkili bir görsel bütünlük elde edebilirler.

Kurumsal marka kimlikleri için genel bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Modern bir marka kimliği oluşturmak isteyen işletmeler, hitap ettikleri dinamik bir kitleye hitap edebilmek adına tırnaksız fontlar kullanmaktadır. Kurumsal bir kimlik yansıtmak isteyen markalar ise tırnaklı yazı fontları kullanmaktadır. Siz de markanızın kimliğini inşa ederken tipografiye önem vererek tüketicilerin gördükleri an markanızla bağdaştıracakları yazı karakterlerini oluşturabilirsiniz.

Web Site Tasarımı

Web siteleri işletmelerin kendisini anlatmak adına kullandıkları sanal ortamlar olarak kullanılırken, aynı zamanda işletmeler için dijital marka kimliği rolünü üstlenir. Web siteleri markanızla ilgili pek çok bilinmeyene ışık tutmakla birlikte tasarımı, renkleri ve kullanılan dil itibari ile marka kimliğini yansıtması gereken özel alanlardan birisidir.

Web siteler kurumsal kimliği yansıtan ve mobil uyumlu özgün tasarım yöntemleri ile oluşturulurken, güncellenme zorunluluğunu da beraberinde getirmekte. Günümüzde tüketiciler markaları tanımak adına firmaların web sitelerine sıkça başvururken, güncellenmeyen bir web sitesinin marka kimliğine zarar veren etmenler arasında yer aldığını söylemek doğru olacaktır. Kullanıcı deneyiminin ön planda tutulduğu ve markanın renkleri, logosu ve sloganı ile tasarlanması gereken web sitelerinizde marka kimliğinizi yansıtmayı ihmal etmeyin.

Video ve Animasyonlar

Marka reklamı ve tanıtımı anlamında video ve animasyonlar etkili bir rol oynar. Bir bütünlük içinde hazırlanması gereken video ve animasyonlar, markanızın farkındalığını artırırken herhangi bir tanıtım öğesine yer vermeseniz bile markanızı tüketici zihninde canlandırmayı başarmalıdır.

Video ve animasyonlarda bir bütünlük olması gerektiğinden bahsettik. Bahsedilen bütünlüğün arka plan, seslendirme, animasyon tipi ve müzik gibi tüm öğelerde yakalanması gereklidir. Tasarım ve kullanım açısından bütünlük sağlanarak oluşturulan video ve animasyonların marka kimliği inşa etme sürecine olumlu katkı sunduğunu pek çok ünlü markadan takip edebilirsiniz.

Fotoğraflar ve İkonlar

Markanıza tüketicilerin alışması sürecinde belirli bir şablon ve tasarım stilini çeşitli ortamlardan paylaşmanız önemlidir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda fotoğraf ve ikonlar belirli bir şablonda düzenlenerek, markanıza ait karakteristik bir yapı inşa edebilirsiniz.

Marka kimliğinin oluşturulmasında tutarlılık önemlidir. Belirli bir şablon düzeni benimsendiğinde markanın fotoğraf ve ikon tasarımlarının tamamında bir tutarlılık yakalanabilir. Markanıza ait bir standart tasarım oluşturduğunuzda, bu tasarıma göz aşinalığı oluşması için sosyal medyayı ve ihtiyaç halinde geleneksel medyayı etkili kullanmanız önemlidir. Görsel çalışmalarınızda sağladığınız bütünlükle marka kimliğinizi hızla benimsetebilirsiniz.

https://www.paytr.com/blog/startup-3678

Şirketler Neden Marka Olmalıdır?

Markalaşma, tüketicilerin belirli bir ürünle marka arasındaki kurduğu ilişkiden elde edilecek kazanımları artırma noktasında önemlidir ve şirketler, gelecekleri için marka olmayı bir zorunluluk olarak görmektedirler. Pek çok marka kimliği örnekleri incelendiğinde, markalaşmayı başaran şirketlerin sektörde nasıl ayrıştıkları fark edilebilir. Uzun ömürlü ve yüksek rekabete dayanıklı bir şirket geleceği inşa edilebilmesi için şirketlerin markalaşması büyük önem taşır.

marka

Tüketiciler, belirli ipuçlarında güvendikleri markalar ile ilgiyi hemen kurarak tercih eğilimlerini tanıdıkları ve güvendikleri markalardan yana kullanırlar. E-Ticaretten gıdaya, tekstilden elektroniğe kadar her sektörde domine şirketlere bakıldığında, markalaşma başarısı göze çarpacaktır. Marka farkındalığı yaratamayan ve marka hatırlanması noktasında zayıf kalan şirketler gelecekte var olma savaşında dezavantajlı bir konumda yer alırlar. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına şirketlerde markalaşmanın önemi ve elde edecekleri avantajlar şu şekilde paylaşılabilir:

 1. Markalaşma, müşteri algısını etkiler. Bir ürün veya hizmette tüketici zihnine girebilmeyi bilen bir markanın farklı bir ürün veya hizmette de tercih edilme olasılığı yüksektir.
 2. Markalaşma, şirketlerin yeni iş ilişkisi kurarken elini güçlendirir. Güçlü bir marka ile farklı şirketler de çalışmak ister. Personel anlamında da en iyilerin çalışmak isteyeceği bir marka olmak şirketi gelecekte daha güçlü ve başarılı kılar.
 3. Marka değeri bulunan şirketler, yeni müşteriye rakiplerinden çok daha kolay ulaşır. İlgili marka ile herhangi bir ticari geçmişe sahip olmayan tüketiciler bile güvenilir ve tanınan bir markadan alışveriş yapmaya meyillidirler.
 4. Güçlü markalar pazarda da avantajlıdır. Rakiplerine karşı her zaman üstün olan bu markalara pazarda sonsuz güven duyulur.
 5. Güçlü markalar iyi personellerle çalışır. Bu nedenle işletme içi başarı da sürekli iyileşme eğilimindedir.
 6. Pazarlama çalışmalarında marka gücü büyük kolaylık sağlar. Markaların yürüttüğü pazarlama çalışmaları kısa sürede ses getirirken, tüketicilerce sosyal medya ya da farklı ortamlarda paylaşılarak hızla yayılır.

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir