Logo Logo

Marka Tescil Nedir? Nasıl Yapılır?

İçindekiler
10.05.2022 - 7 dk Okuma Süresi

Marka tescili, bir işletme veya kişiye ait markanın tüm hak ve sorumluluklarının ilgili kişinin üzerine alınması için yaptığı başvurudur. Marka tescil ettirme işlemlerinde girişimcilerin kendi yaratıkları markaları, ürünleri veya tasarımları için ilgili resmi kurumlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Girişimcilerin kendi markalarının tüm hak ve sorumluluklarını üzerine almaları için marka tescil işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda marka araştırması ve diğer pek çok süreçte dikkate alınacaktır. Bu sayede tescillenen marka faaliyetlerine güvenle devam edebilir. 

Bir işletme tarafından üretilen mal veya hizmetlerin diğer işletmelerden ayrılması için marka tescil işlemleri yapılması gerekmektedir. Birçok yönden işletmelere bu tescil işlemleri avantaj sağlayacağı gibi rekabet gücünü de artıracaktır. Rakiplerinden kolaylıkla ayrılmasını sağlayan bu yöntem ile işletmelerin ticari yaşamda başarılı bir grafik izlemesine de katkı sunulacaktır. 

Tescilli Marka Nedir?

marka tescili

Tescilli marka olmak için günümüzde birçok girişimci faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Tescilli marka kısaca bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimidir. Bu özelliğine göre bir malı benzer diğer mal ve hizmetlerden ayıran hukuki bir işarettir. Marka, tescilli marka ve ticari marka gibi farklı başlıklar altında tanımlansa da hepsi aynı şeyi ifade etmektedir. İşletmenin herhangi bir faaliyetini, ürünü veya bizatihi markasını tescil ederek sektörde biricikliğini hukuki olarak da sağlamasına imkân tanıyan bir uygulamadır. Uluslararası kullanımda ise ‘’trademark’’ olarak geçen bu kavram, ‘’R’’ veya ‘’TM’’ gibi kısaltmalar ile gösterilmektedir. 

Tescilli marka sanıldığının aksine kişilerin özel ürünlerini korumaz. Bir ismin, kelimenin, logonun, işaretin, cümlenin veya tasarımın ya da bunların karışımının tümünü temsil edebilir. Marka tescil ettirme adımları izlenerek işletmenin ticari varlığını marka değerine sahip olarak sürdürmesine olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu sayede işletmelerin rekabet gücüde artacaktır. 

Tescilli Ürün Ne Demek?

Ürün tescili veya patent tescili adından da anlaşılacağı üzere bir ürünün tüm haklarına sahip olmayı ifade eder. Bir buluş veya yenilik ile patent tescili yapılan ürünün sahibine tüm üretim sürecine ilişkin konularda haklar tanımaktadır. Ayrıca bu sayede tescil edilen ürünün başkaları tarafından da üretilmesinin önüne geçilmesi mümkündür. Bir işletmenin ürünlerini her yönden koruma altına alan patent ile özellikle yenilikçi ürünlerin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesinin önüne geçilecektir. Marka patenti alma işlemlerinin yanı sıra girişimcilerin ürün tesciliyle de faaliyetlerinin alanında tek olduğunu kanıtlamaları mümkün hale getirilir. 

Bir işletme tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin kopyalanmaması, başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılmaması için tescil yapılması son derece önemlidir. İşletmelerin sektöründe sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi ve varlığını sürdürmesi için mutlaka tescil işlemlerinde acele etmeli ve rekabet gücünü de bu yolla artırmalıdır. 

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Her işletme kendine ait bir marka ile faaliyet göstermektedir. Bu markanın diğer işletmeler tarafından kullanılmasını engellemek ve sahte ürün veya hizmetler ile marka değerine zarar vermelerinin önüne geçmek ya da sadece birbiri ile karıştırılmalarını önlemek için marka tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Marka tescili alma işlemlerini gerçekleştirerek markanızın diğer firmalar tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca marka tescili ile lisans verilebilir ve miras olarak da bu markaların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanabilir.

Türkiye’de marka tescil işlemleri gerçek ve tüzel kişiler için benzer aşamalardan oluşmaktadır. İlgili kuruma başvuru yapma ve marka tescil işlemleri şu şekilde yapılabilir:

 • Marka tescili için istenen tüm evrak eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Belgelerin teslim edilmesini izleyen süre sonunda tescil kısa süre içinde verilir. 
 • Belgelerde eksik olması halinde 2 aylık düzeltme süresi tanınacaktır. 
 • Usule uygun başvuran ve tescilinde sorun olmayan markalar Resmi Marka Bülteni aracılığıyla duyurulur. 
 • Son aşamada markanın sicil kaydı oluşturularak, Marka Tescil Belgesi ve marka sicil kaydı sahibine teslim edilir. 

Marka veya ürün tescil işlemlerinde özellikle aynı isim ve niteliklere sahip başka tescilli markaların olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bunun için piyasa, marka veya ürün araştırmalarının detaylı bir şekilde yapılması son derece önemlidir. 

Marka Tescili İşlemleri Nerede Yapılır?

Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. İşletmeler veya kişiler markalarının tescil edilmesi için gerekli evrak ile başvurularını kuruma yapmaları gerekmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Patent ve Marka Kurumu, birçok farklı tescil işlemini gerçekleştirmektedir. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı, Tasarım, Marka ve Patent işlemleri için Türkiye’deki hak sahiplerinin usule uygun biçimde tescil işlemleri için başvurularını yapmaları gerekmektedir. Patent başvurusu ve tescil işlemleri için ilgili mevzuat kapsamında tüm şartlar kurum tarafından belirlenmiştir. Kişiler kendi adına veya vekilleri ile başvurularını yapabilmektedir. 

Marka Tescil Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir? 

Marka tescil başvurusu sırasında tüzel ve gerçek kişilerden farklı birçok belge ve bilgi talep edilmektedir. Bu nedenle başvuru işlemlerini gerçekleştirmeden önce mutlaka doğru ve eksiksiz belgeler ile başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Marka almak için başvurularını uygun usullere göre yapmak isteyen kişilerin marka araştırmalarını da yapmış olmaları son derece önemlidir. Faaliyet alanına göre işletmenin tescilli olarak tek başına olması gerekmektedir. Başvuru sırasında buna göre farklı belgeler istenecektir. Gerçek ve tüzel kişiler için farklı belgeler talep edilir. 

Gerçek kişiler için başvurusu sırasında talep edilen belgeler şunlardır:

 • T.C. kimlik fotokopisi.
 • Vekâletname (vekil ile yapılacak işlemlerde.)
 • Markayı temsil eden logo, işaret, etiket vb. örneği. 
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont. 

Tüzel kişiler için başvuru sırasında talep edilen belgeler ise kısaca şunlardır:

 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
 • Markayı temsil eden logo, işaret, etiket vb. örneği. 
 • Vekaletname.
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekontlar.

Marka tescil işlemlerinde farklı belgeler de talep edilebilir. Birçok farklı tescil işlemi olacağı için Türk Patent’e başvuru yaparken hangi alanda başvuru yaptığınızı doğru belirlemeniz ve buna uygun usullere uyarak gerekli belgelerle başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. 

Marka Tescil Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gerekli

Tek sınıflı marka, tescil işlemleri için kullanılan sınıflar arasında en çok merak edilenlerinden biridir. Başvuru sahibi üreticiyse ve tek alanda üretim gerçekleştiriyor ve ilgili üretim sınıfı veya hizmet sunuyorsa tek sınıflı marka başvurusu ile bu faaliyetlerini tescilli olarak sürdürebilmektedir. Bu sayede sektörde rakiplerinden ayrılacaktır. Marka tescil işlemlerinde sınıf sayısı arttıkça marka tescil maliyeti de artacaktır. Marka tescil işlemlerinde tek sınıflı, iki sınıflı, üç sınıflı veya daha fazla sınıflı olarak başvuru yapılması mümkündür.  Marka sınıfları aynı zamanda kendi içinde birçok detayla birbirinden ayrılmaktadır. Marka sınıf listesi toplamda 45 sınıftan oluşmaktadır. Marka patent sınıfları listesinde ise mallar 34 sınıfta ve hizmetler ise 11 sınıfta toplanmıştır. Marka hizmet sınıfları 11 hizmetten oluşmaktadır. Daha detaylı bir şekilde bu sınıflar incelendiğinde ise marka tescil sınıf kodları, 34’üncü sınıfa kadar olanlar üretim yapan markaların marka tescil işlemlerinde seçenekleri sınıflar içinde gösterilmiştir. 

Endüstriyel tasarım tescili kurumsal kimlik kazanmak için bir işletmenin en önemli stratejilerinden biri olarak değerlendirilebilir. Sanayide üretilen, insan yaşamını ilgilendiren, tasarlanma koşullarını sağlayan ürünlerin hukuki yollarla güvence altına alınmasını sağlayan bu tescil türü işletmeler için son derece önemlidir. Evvelce kamuya sunulmayan, ayırt edici özelliklere sahip, yenilikçi olma ve diğer belirlenen şartları sağlayan tasarımların kullanım hakkını veren bir uygulamadır.  Tasarım tescili sayesinde sahibi olduğunuz tasarımın izinsiz kullanılmasını, üretilmesini ve piyasa çıkmasını engelleyebilirsiniz. Tasarımınızın tüm kullanım haklarını size sağlayarak alanınızda tek olmanıza destek olacaktır. Hukuki olarak tüm haklarına sahip olduğunuz tasarım sayesinde ticari faaliyetlerinizin de sekteye uğramasının önüne geçmemiz mümkündür. 

Tescilli tasarımların kuruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda koruma süresi 5 yıllık dönemler halinde yenilenmesi halinde 25 yıla kadar uzatılabilmektedir. Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise koruma talep edilen tasarımın Türkiye’de ilk defa kamuoyuna sunulduğu tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir. Tescil işlemlerinin yapılması ile tasarımlarını güvence altına alan işletmelerin ticari faaliyetlerinde de istikrarlı bir şekilde devam etmeleri mümkündür. Marka tescil işlemleri kapsamında farklı başlıklar altında başvuru yapılabileceği için ne tür bir tescil adımının takip edileceğinin doğru belirlenmesi gerekmektedir.  Endüstriyel tasarım tescili almak için gerekli evrakların temin edilerek başvuru yapılır. Tasarım başlığı altında yapılacak başvurular kapsamında: – Elektronik form doldurulur.  – Ürün – tasarım incelemeye tabi tutulur.  – Tescil onayı verilen ürün bir süre itiraz için açık halde bırakılır. – İtiraz gelmediği takdirde tescil tamamlanır. Sahibi olduğunuz tasarımın tüm haklarına uzun süre sahip olmak için tescil başvurusunun en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Benzer tescilli ürünlerin olmaması için araştırmaların yapılması son derece önemlidir.  

Günümüzde özellikle teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlanmasıyla markalar büyük önem kazanmıştır. Markaların kendilerine ait yenilikçi ürünlerini koruma altına alması veya marka değeri yaratabilmeleri için mutlaka marka tescil işlemlerini yapmaları gerekir. Tescilli bir markaya sahip olan işletme veya kişiler markaları ile ilgili her konuda söz ve hak sahibi olabilir. Başarılı bir ticari hayat için marka tescilinin önemi daha birçok farklı açıdan değerlendirilebilir. Marka tescil ettirme işlemlerinde ayrıca zorunlu bir takım hallerden de söz etmek mümkündür.  Marka tescili devlet teşviklerinden yararlanılmasını, kalite belgelerinin alınmasını ve alan adı tescili yapılması gibi temel birçok unsuru kapsamaktadır. Gıda ve ilaç sanayisinde ise marka tescili olmadan üretim yapmak mümkün değildir. Görüldüğü üzere birçok farklı faydasından söz etmek mümkündür. Başarılı bir ticari hayat için mutlaka tescil işlemlerinin doğru stratejiler izlenerek yapılması gerekmektedir. 

En kısa sürede marka tescil alma işlemlerini tamamlamak isteyenlerin tüm aşamaları sorunsuz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Ortalama 4 – 6 ay gibi sürelerde tescil belgesi alınabilmektedir. Tescil işlemleri ilk başvurudan itibaren büyük bir dikkat ve özveriyle yürütülmesi gerekmektedir. Sürecin kısa sürede tamamlanması ve hiçbir detayın atlanmadan işlemin tamamlanması için marka tescil danışmanlığı hizmeti veren firmalardan destek alınması da mümkündür.  Çoğu zaman tescil işlemlerinde süreç uzamaktadır. Sürecin uzamasında en temel unsurların başında başvuru aşamalarında belirli eksikliklerin olmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak tescil belgelerini almak isteyen kişilerin Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde doğru alanda başvurusunu yapmış olmaları gerekmektedir. Marka araştırma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir.  

Türkiye’de marka tescil örneklerine bakıldığında birçok işletmeye rastlanmaktadır. Marka korunması asıl itibariyle tescil yoluyla yapılabilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi, aynı ay da karıştırılabilecek düzeyde benzer marka ile ihtilaf yaratması halinde daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Bu durumun ortaya çıkması durumunda bir markanın rekabet gücünün de artırılması bu sayede sağlayacaktır. Marka tecil işlemlerinde sürecin doğru analiz edilmesi ve yürütülmesi son derece önemlidir. Marka tescil işlemleri için usulüne uygun biçimde doldurulmuş başvuru formu ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru işlemlerinin yapılması yeterli olmaktadır.  Marka tescili ile şahıs şirketi dahil tüm tüzel ve gerçek kişiler için birçok farklı haklar sağlanmaktadır. Marka tescili ile marka sahibine markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verilmektedir. Tescil olmayan markalar ise ilgili koruma yasalarına yönelik belirlenen birçok haktan muaf olacaktır. Bu durumda da ticari faaliyetlerinde olumsuz etkilerin görülmesine neden olabilir. Tescil işlemlerinin geciktirilmeden en kısa süre içinde yapılması her yönden önem teşkil edecektir.  

Marka tescil işlemlerinde ücretler Resmi Gazete’de yayımlanarak belirlenmektedir. Her yıl belirli kriterler dikkate alınarak duyurulan ücret tarifleri, yılbaşından itibaren geçerlilik kazanmaktadır. İlgili tebliğ kapsamında belirlenen ücretlerin yatırılması halinde başvuru işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılabilecektir. 2022 yılına ilişkin e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model, marka tescili, coğrafi işaret ücretleri belirlenmiştir.   Marka tescili ücreti 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 2022 yılı için şu şekilde belirlenmiştir: – Patent ve Faydalı Model Başvurusu Ücreti: 14,75 TL  – Marka Tescil Ücreti: 436.78 TL  – Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Başvuru Ücreti: 6,27 TL  – Tasarım Tescil Başvurusu Ücreti: 71,95 TL Not: Yukarıdaki ücretler bu yazının yayınlandığı tarihte ilgili kurumdan alınmıştır. İlgili kurumun web sitesinden tekrar kontrol edilmesi önerilir.

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir