Logo Logo

Network Nedir? İş Dünyasında Network Nasıl Oluşturulur?

İçindekiler
18.05.2022 - 11 dk Okuma Süresi

Networking kısaca ağ oluşturmak gibi Türkçe bir karşılıkla tanımlanmaktadır. Bu tanım tek başına Networking kavramını açıklamak için elbette yeterli olmayacaktır. Bu kavram ile kastedilen temelde profesyonel iş insanlarının farklı veya kendi sektörlerindeki diğer profesyoneller veya işverenler/çalışanlar/kişiler ile kurdukları etkileşimi ifade etmektedir. Mesleki olarak kurulan bu etkileşim sonucu profesyonel bir ilişki kurmak olarak tanımlanabilir. Faaliyet gösterdikleri sektörde kariyer basamaklarını tırmanmak, kaba tabirle sektörde ‘’iş bitirici’’ olmak adına kilit noktalardaki insanlar ile ilişkiler kurulmasını ifade etmektedir. 

Her ne kadar profesyonel amaçlar ve mesleki çıkarlar doğrultusunda kazanılsa da bu ilişkilerin kurulabilmesi için sosyal ortamlarda bulunmak gerekmektedir. Günümüz iş dünyasında profesyoneller tarafından çok sık dile getirilen network kavramı, geniş bir perspektifte değerlendirilebilir. Network çoğu zaman farklı bir kavram ve iş modeli olan network marketing ile karıştırılmaktadır. Bu iki kavram arasında ciddi farklar görülebilir.  

Network Ne Demek? 

network nedir

Network İngilizce’den dilimize geçen ve kelime anlamı olarak ağ veya şebeke olarak tanımlanan bir kelimedir. Profesyonel iş hayatında ise çok daha geniş bir anlamda kullanılmaktadır. Network ne demektir sorusunun yanıtları arasında ayrıca ‘’bilgisayar ağı’’ tanımlaması da bulunmaktadır. İlk akla gelen manada ise iş ağı olarak network’ü tanımlamak mümkündür. Sosyal ortamlarda, eğitim veya seminer gibi profesyonel etkinliklerde veya hayatın geri kalan diğer tüm alanlarında mesleki olarak kuracağınız bir ilişki network tanımlaması içinde yer alacaktır. 

İş hayatına ilişkin tanımına ve detaylarına bakılacak olursa network son derece önemli bir kavramdır. Network ya da networking, karşılıklı olarak iş hayatında verimli ve birbirlerine faydalı olacak şekilde kişilerin kurdukları mesleki iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda iş hayatına yeni atılan genç profesyoneller, potansiyeli müşteriler, işverenler, farklı sektör çalışanları gibi son derece geniş bir alan yer almaktadır. Uzun soluklu ve başarılı bir profesyonel kariyer hedefleyenler için güçlü bir network, sektörde hızlı bir yükselme için önemli bir etken olacaktır. 

Network Yapmak Nedir?

Network yapmak, herhangi bir sektörde veya meslekte yer alan bir kişinin, aynı meslek veya sektörde ya da farklı sektörlerdeki profesyonel iş insanları ile iletişim ağını genişletmesidir. Özellikle pazarlama gibi etki alanı geniş bir sektörde veya üretim gibi alanlarda güçlü bir networke sahip olmak, kişinin bulunduğu pozisyona göre işlerin daha hızlı yürütülmesi ve kariyer basamaklarının çok daha hızlı kat edilmesini sağlar. Bu kavramı bir örnek ile açıklayacak olursak, örneğin staj döneminde bir öğrencinin staj yaptığı şirkette kuracağı iyi iş ilişkileri en basit örnek olarak verilebilir. Staj sonrasında bu kişinin kariyer hedeflediği şirkette uzun soluklu bir iş hayatına kabul edilmesi için öğrencilik döneminde kurduğu iyi ilişkiler fayda sağlayacaktır. 

Network Yapmak

Network kurmak için profesyonel iş hayatının içinde olmak gerekmez. Örneğin yine öğrencilik döneminde çeşitli kariyer fuarları, konferanslar, etkinlikler veya staj programları kapsamında ilgili sektörlerde yer alan kişiler ile iş ağı kurmaları ve bu iletişimlerinin profesyonel bir şekilde devam ettirilerek iş hayatının başlangıcında ve sonraki dönemde etkin biçimde kullanılması mümkündür. Bu noktada liyakat ve kişinin kendi yeteneklerine göre tamamen profesyonel bir çerçevede ilişki kurması elzemdir.  

İş Hayatında Network’ün Avantajları Nelerdir?

Etkili bir ş ağı kurmanın bilhassa girişimciler için önemi büyüktür. Yeni bir girişimcinin sektörün büyük firmalarında yer alan yöneticileri ile kuracakları ilişkiler, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında son derece etkilidir. Bunun yanı sıra yeni bir işletme kuran ve firmasının tüm ürün ve hizmetlerini daha geniş bir alana yaymak isteyenler için güçlü bir network gerekmektedir. İş dünyası bu tür profesyonel ilişkiler ile başarılı bir grafik çizen girişimcilerin hikayeleri ile çok sık karşılaşmaktadır. 

Profesyonel ve güçlü bir network kurmanın sağlayacağı avantajlar şöyle özetlenebilir:

 • İş hayatında iyi ilişkilere sahip olmak, güçlü networkü sayesinde kişilere olan güveni artıracaktır. 
 • Kariyer hedeflerinin daha kısa sürede gerçekleşmesine katkı sağlar. 
 • Farklı sektörlerde ihtiyaç duyulacak çözümlere daha kısa sürede ulaşmayı sağlar. 
 • Yeni fikirler, iş fırsatları ve etki alanının genişlemesine katkı sunar. 
 • Yeni pazarların yaratılmasını sağlar. 
 • Profesyonel iş deneyiminin kazandırılmasına olanak verir. 
 • İletişim becerisinin gelişmesi ve kişisel gelişime katkı sağlar. 
 • Kurulan her bir profesyonel ilişki potansiyel yeni önemli ilişkileri beraberinde getirmektedir. 

İş hayatında başarılı olmak isteyenler için sayız avantaja sahip olan güçlü bir network, yerelden uluslararası profesyonel ilişkilere kadar geniş bir etki alanına sahip olmanıza katkı sağlayacaktır. 

Profesyonel Kariyer Hayatında Network Nasıl Oluşturulur?  

Network Nasıl Oluşturulur

Networking yapmak için hedeflerinizi doğru bir şekilde belirlemeniz ve bu hedeflere ulaşmak için iyi ilişkiler geliştirmeniz gerekmektedir. Güçlü bir network oluşturmak için kişilerde bazı temel özelliklerin de bulunması gerekir. Sıfırdan kendi iş ağını kurmak isteyen kişilerin bu özelliklere sahip olmaması durumunda süreç uzayacak ve ilişki kurulabilse bile bu ilişkilerin devam ettirilmesi son derece zorlaşacaktır. 

Network oluşturmak isteyen kişilerde aranacak temel özellikler kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Aktif bir dinleyici olmak,
 • Yüksek empati yeteneği ve ikna kabiliyetine sahip olmak,
 • Değer yaratabilmek,
 • Yeniliklere açık olmak ve analitik düşünmek,
 • Her zaman saygılı ve prezantabl olmak vb. 

Etkili iletişim becerilerine sahip kişilerin zorlanmadan kendileri için etkili bir iş ağı oluşturmaları mümkündür. Ancak tek başına bu yeterli olmayabilir. Network yaratmak için kendinizi iyi ifade etmeniz ve iletişim kuracağınız kişilerin de sizi networküne eklemeleri için onlara bir neden vermeniz gerekmektedir. Öte yandan hedef kitlenizi de doğru belirlemeniz gerekir. 

Kimler Network Yapabilir? 

İş ağını geliştirmek hemen hemen her sektörden çalışan, girişimci ve yöneticiler için önemlidir. Bilhassa genç profesyonellerin erken dönemlerinden itibaren iyi bir kariyer için mutlaka network ağlarını genişletmeleri ve etkili bir ağ oluşturmaları gerekmektedir. Aynı kurumda çalıştığınız iş arkadaşlarınız dahil olmak üzere şirketin üst düzey yöneticileri, sektörden aynı birimdeki diğer çalışanlar, sektör temsilcileri ve eğitmenler bu kapsamda sayılabilir. 

Başarılı iş ilişkilerinin kurulması özel sektörde son derece önemli bir unsurdur. Kişisel gelişim adına uzman kişilerin eğitimlerine de katılarak bu eğitimlerde de ortak hedefleriniz olan kişilerle etkileşim kurabilirsiniz. E – ticaret, sağlık, eğitim, tekstil, otomotiv ve teknoloji olmak üzere her sektörden ve her kesimden kişi tarafından network oluşturulabilir.  

Network Oluşturmak Neden Önemlidir?

Network oluşturmanın en büyük önemi sizin sektörde bilinir olmanızı sağlaması yer almaktadır. Bu sayede sizi veya sizin nezdinizde şirketinizin güven vermesini sağlar. Öte yandan bir diğer önemi ise vizyon katmasıdır. Sektörün duayenleri başta olmak üzere faaliyet alanına göre önemli kişilerle iletişim kurmak, etkinliklere katılmak ve paylaşımlarda bulunmak vizyonunuzun genişlemesine katkı sağlayacaktır. 

Güçlü referanslar elde edebileceğiniz network çalışması ile güven kazanabilirsiniz. Yeni bir anlaşma ile ürün veya hizmetlerinizi sunmadan önce networkünüz sayesinde sunacağınız referanslar karşı tarafın sizi tercih etmesini sağlayacak temel unsurdur. Bunun için canlı bir networke sahip olmak ve her zaman yeni profesyonel ilişkiler geliştirmeye çalışmak önemlidir. Konferans veya seminer ya da fuar gibi temel etkinlik alanları yeni iletişim ağları kurmak için en uygun ortamlar olarak değerlendirilebilir.  

Etkin Bir Network Oluşturmak İçin Nelere Dikkat Edilir?

Network oluşturmak için her zaman özenli ve dikkatli olmanız da yarar var. Çoğu zaman profesyonel ortamlarda karşılaşacağınız kişiler ile iletişim kurmak için kendinizden emin olmanız ve daima prezantabl olmanız tavsiye edilmektedir. Günümüzde Linkedin gibi sosyal ağların da etkin kullanımı sayesinde başarılı bir network oluşturulması mümkündür. Buna ek olarak network oluştururken şu unsurlara dikkat etmek önemlidir:

 • Ağınızı genişletebileceğiniz ve doğru kişilerle tanışabileceğiniz etkinliklere mutlaka katılın.
 • Yüz yüze görüşmelere her zaman öncelik verin ve bu görüşmelere hazırlıklı gidin.
 • İş fikirlerinizi ve vizyonunuzu doğru aktarın. 
 • İletişim becerilerinizi geliştirin ve özgüvenli görünün. 
 • Karşılıklı fayda ve verimlilik konusunda ikna edici olun. 
 • Her zaman saygılı, iyi bir dinleyici ve çarpıcı sorular soran kişi olmaya dikkat edin. 
 • Karşınızdakinin fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin. 
 • Kurulacak ilişkinin her iki tarafa da faydasını doğrudan veya dolaylı olarak aktarın. 
 • İlişkileri daima sıcak tutmaya çalışın. 

Network oluştururken ve oluşturduktan sonra ilişkilerin aktif olarak devam etmesi için çeşitli etkinlikler oluşturulması da mümkündür. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde online birçok etkinlik veya yüz yüze faaliyetler ile profesyonel anlamda alanın genişletilmesi mümkündür. Sadece yerel işletmeci veya profesyonellerle değil, ulusal ve uluslararası çalışan pek çok kişi ile görüşme sağlamanız da sizi birçok yönden geliştirecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

İş Ağı Nasıl Geliştirilir?

Networkü genişletmek ve daha büyük bir etki alanı yaratmak için öncelikle hedefinizi doğru belirlemeniz gerekmektedir. Networkünüzü neden geliştirmek istediğiniz sorusuna vereceğiniz yanıta göre uygun bir yol haritası oluşturmak mümkündür. Kariyer hedeflerinin daha kısa sürede ve etkili biçimde yakalanması için networkünüzü geliştirmeniz önemlidir.

İş ağını geliştirmek ve daha geniş kitleler ile iş ilişkisi geliştirme hedefleri ile etkileşim kurmak isteyenler mutlaka meslekleri ve hedef sektörü kapsayan etkinliklere aktif olarak katılmalıdır. Özellikle ürün ve hizmetlerin tanıtımın gerçekleştirilmesi adına fuarlara katılmak önemlidir. Bu fuarlarda sadece tanıtım değil, aynı zamanda sektör temsilcileri, önemli oyuncular ve potansiyel müşteriler ile tanışmak da mümkündür. 

Girişimciler İçin Network Kurmak Neden Önemlidir? 

Girişimciler için network çok daha önemlidir. İş ağı kurmak için bir girişimcinin kuracağı profesyonel her bir ilişki, girişim hedeflerinin çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlayacaktır. Hem sektörel hem de iş ile ilgili bilgi deneyim paylaşımı için network kurulması önemlidir. 

Girişimciler için network kurmanın avantajları ve önemi kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 • Sektörel tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlar. 
 • Yeni iş sahaları, ortaklar, çalışan ve potansiyel müşteriler kazanma sürecini destekler. 
 • Marka bilinirliği artarken, sektörde tanınan biri olmanızı sağlar. 
 • Yerel, ulusal ve uluslararası yeni fikirlerle tanışmanızı sağlar ve vizyon katar. 

Etki alanlarını genişleterek daha fazla kişiye ulaşmak, sektörde marka bilinirliğini artırmak ve güven kazanmalarını sağlamak için mutlaka iyi bir networke sahip olmaları gerekmektedir. Çağımızda özellikle e – ticaret girişimcilerinin sektörde deneyim kazanmak ve bilhassa güven oluşturmak için iyi bir network çalışması yapması gerekmektedir. Bu alanda yeni girişimcilerin sektörde önemli isimlerden veya markalardan alacakları referanslar sayesinde daha başarılı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmeleri mümkündür. 

Girişimciler için sadece network oluşturmak yeterli değildir. Networkünüz içinde yer alan ve size sektörde mentor olarak kişileri de doğru belirlemek gerekir. Ağınıza katacağınız her yeni kişi profesyonel hedeflerin gerçekleştirilmesinde size destek olacaktır. 

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir