Logo Logo

Pazarlamanın 4P’si Nedir?

İçindekiler
12.01.2022 - 8 dk Okuma Süresi

Pazarlama ilkeleri, “Pazarlamanın 4P’si” olarak isimlendirilen 4 ilkeden oluşur. İngilizcede ürün anlamına gelen product, fiyat anlamına gelen price, dağıtım için kullanılan place ve tutundurma anlamına gelen promotion sözcüklerinin baş harfleri pazarlamanın 4P’sini oluşturur. 1960’lı yıllarda Philip Kotler tarafından yazılan “Pazarlamanın İlkeleri” kitabı ile literatüre kazandırılan bu 4 ilke, günümüzde firmaların hedeflerine ulaşabilmeleri için önemini korumayı sürdürmektedir.

1- Product: Ürünün Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Ürün, hedef grubun ihtiyaç ve taleplerini karşılamak adına üretilen şeylerdir. Ürün sadece mal değil, hizmet ya da soyut şeyler de olabilir. İşletmeler, hedef kitlelerine ürün ya da hizmet sunarak satış yapmayı hedeflemektedir. Ürünün içeriği ve özellikleri doğru şekilde konumlandırıldığında, işletmenin temellerinin sağlam atıldığından söz edilebilir. Pazarlama ilkeleri açısından ürüne ait özelliklerin şu şekilde olması istenir:

Pazarlamada Başarı

İhtiyaca Karşılık Verebilmelidir

Pazarlamada ürünün en önemli özelliği, belirli bir ihtiyaç ya da talebe karşılık vermesidir. Bu ilke ihtiyaç duyulmayan bir alanda sunulan ürünün başarı sağlayamayacağını bizlere anlatmaktadır. Ayrıca ürünün ihtiyacı karşılasa bile ihtiyaç fazlası olmaması da arz-talep dengesinin sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Özellikleri Anlaşılabilir Olmalıdır

İşletme tarafından sunulan ürünün, hangi ihtiyacı karşıladığının anlaşılabilmesi için özelliklerinin açıkça tanımlanması gereklidir. Ürüne ait tat, koku, şekil ve diğer ayırt edici özellikler iyi bir şekilde tanımlanarak müşterinin beğenisine sunulmalıdır.

Yaşam Döngüsüne Yenilmemelidir

İnsanların olduğu gibi ürünlerin de kendine has bir yaşam döngüsü bulunur. Bu döngü içinde ürünler doğar, gelişir ve ihtiyaca karşılık veremeyerek ölür. Bu yaşam döngüsüne ürünün yenik düşmemesi için inovasyona ve gelişime önem verilmelidir. Ürün her zaman geliştirilmeli ve güncel olmalıdır.

2- Price: Ürünün Fiyatı Nasıl Belirlenmelidir?

Pazarlama stratejilerinin bel kemiği kabul edilen fiyat, satışa sunulan ürün ya da hizmet için kabul edilen ödeme miktarını tanımlamaktadır. Fiyat belirlenirken ürün maliyeti, hedeflenen kar ve tüketici nezdindeki algı gibi farklı kriterler gözetilmektedir.

ürün fiyatları

Fiyatı belirlemek kritik bir öneme sahiptir. Düşük fiyat düşük kar marjı anlamına gelirken, yüksek fiyat müşteri kaybı ile sonuçlanabilir. Fiyat rekabet edebilme gücünüzü önemli oranda etkiler. Bu nedenle sizinle aynı ürün ya da hizmetlerin satışını yapan rakiplerinizin de fiyatlandırma politikasını inceleyerek kendi fiyatınızı oluşturmanız gereklidir. Fiyatı belirlerken dikkat edilecek 4 kriter ise şu şekilde sıralanabilir:

Maliyet

Fiyatı belirleyen en temel etken maliyettir. Üretimle başlayan ve ürün ya da hizmetin müşteri ile buluşturulması sürecindeki tüm ödemelerini kapsayan maliyet, faaliyetlerinizin devamı için satış fiyatınızın altında olmalıdır.

Kar Beklentisi

Kar beklentiniz, fiyatınızı belirleyen ikinci temel etkendir. Maliyetinizin üzerinde yaptığınız her satış bedeli, sizin karınızı oluşturur. Her yaptığınız satışta yüksek kar beklemeniz doğaldır fakat bunu sınırlayan diğer iki etkeni göz ardı ederek fiyat belirlemeniz yanlış bir adım olacaktır.

Rekabet

Satışın yaptığınız ürün veya hizmetlerin benzerini ya da aynısını satan başka işletmelerin de olması olasıdır. Bu nedenle fiyatınızı belirlerken rakiplerinizi göz ardı etmeniz söz konusu olamaz. Bu noktada elinizi sadece marka gücünüzün rakiplerinizden önde olması elinizi güçlendirir. Aksi taktirde tercih edilirliğinizi artırmak için fiyattan özveride bulunmanız gerekir.

Müşteri Beklentisi

Son olarak potansiyel müşterilerinizin ürün veya hizmetleriniz için ne kadar ödemeye hazır olduklarını analiz ederek nihai ürün ya da hizmet fiyatını belirlemeniz gerekir. Bu noktada sizi tercih eden müşterilerinizin hangi ihtiyaçlarını karşıladıklarını iyi bilmek size hareket alanı sağlar. Müşterilerinizin yapacağı fayda – maliyet analizinde ibrenin size kaymasını sağlayacak fiyat tutarları diğer üç kriterle de uyumluysa nihai fiyatınızı bulduğunuzu düşünebilirsiniz.

3- Place: Ürünün Müşteriye Ulaştırılması Nasıl Yapılmalıdır?

Dağıtım terimi satılan ürünün müşteriye ulaştırılması değil, doğru ürünü doğru zaman ve mekânda müşteri ile buluşturmak şeklinde düşünülmelidir. Potansiyel müşterileriniz ürün ya da hizmetlerinize ulaşamıyorsa pazarlamanın ilkelerini doğru anlamamışsınız demektir.

Müşterilerinizi iyi tanımak, dağıtım ilkesine uygun Pazar stratejisi takip etmenizi kolaylaştırır. Müşteri alışveriş tercihlerini iyi anlamanız ve farklı dağıtım stratejilerini takip etmeniz sizi hedef kitlenizle buluşturur.

İyi özelliklere sahip ve uygun fiyatta ürün satmak tek başına yeterli değildir. Bu iki kriteri sağlayan ürünün müşteri ile doğru zaman ve mekânda buluşması, satış anlamına gelir. Bu noktada takip edebileceğiniz 4 dağıtım stratejisi şu şekildedir:

Yoğun Dağıtım

Yoğun dağıtım, satışı yapılan ürün ya da hizmetin ulaşılabilecek her yerde bulunmasını esas alan dağıtım stratejidir. Başta tüketim malları olmak üzere tüm pazarlarda ürünün yer alması, yoğun dağıtım stratejisinin doğasını özetler.

Seçici Dağıtım

Seçici dağıtım, ürünün belirli bölgede ya da sınırlı toptancı ya da perakende satıcı kullanılarak müşteriyle buluşturulduğu dağıtım stratejisidir. Bu strateji daha çok hedef kitlenin nispeten “Niş” olarak tanımlanabileceği ya da satılan ürünün belirli bir bölgeyi hedeflediği durumlarda başarılı olur.

Özel Dağıtım

Özel dağıtım, belirli bir pazarda ya da sadece tek toptancı ya da perakendeci aracılığı ile ürünlerin dağıtıldığı stratejiyi ifade eder. Ürününüzün ve hedef kitlenizin özelliklerini analiz ettiğinizde sadece sınırlı bir kitleyi hedeflediğinizi öngördüğünüzde, özel dağıtım stratejisi ile operasyonel maliyetlerinizden önemli oranda tasarruf edebilirsiniz.

Franchising (Marka Kiralama)

Franchising, markanızın isim hakkını kullanmaya yönelik kişi ya da firmalardan gelen kullanım izinlerini kabul etmeye dayanan bir dağıtım stratejisidir. Bu strateji ile sadece ürünlerinizi değil markanızı da satarak kazanç elde edebilirsiniz. Dünyaca ünlü pek çok marka franschising yolu ile dünyanın dört bir yanından müşterileri ile ürünlerini buluşturmaktadır. Sektörünüzde rakipsiz bir markaya dönüştüğünüzde bu stratejiyi takip ederek pek çok gider kalemini hanenizden düşerek kar marjınızı yükseltebilirsiniz.

4- Promotion: Müşteri Nasıl Tutundurulmalıdır?

Tutundurma ilkesi, tek seferlik satış değil sürekli satış başarısının elde edilmesini tanımlamaktadır. Bu ilkede nihai hedef, markanızın pazarda yer edinmesini sağlamaktır. Doğru ürünü, uygun fiyata doğru mekanlarda müşteriyle buluşturmak tek başına marka olmak için yeterli değildir. Pazarlamanın son P’sine de uygun girişimlerde bulunarak sektörünüzün en çok tercih edilen markasına dönüşebilirsiniz. Müşteri tutundurmak için takip edebileceğiniz 4 strateji şu şekildedir:

müşteri tutundurma

Reklam ve Tanıtım

Reklam ve tanıtım faaliyetleri, hedef kitlenizin dikkatini çekmek ve bilinirliğinizi artırmak konusunda yararlanmanız gereken etkili bir stratejidir. Markanızın bilinirliğini artırma ve müşterinin zihninde yer etme konusunda etkili sonuçlar veren reklam ve tanıtım kampanyaları, doğru stratejilerle müşteri tutundurma ve yeni müşteri kazanma hedeflerini yakalamanızı sağlar. Dijital ve geleneksel medya aracılığı ile reklam kampanyaları oluşturarak müşterilerinizin zihninde yer edebilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

Müşteri ile ilişkileriniz, size olan güveni ve memnuniyeti artırma konusunda etkili sonuçlar almanızı sağlar. Kurumsal yapınızı da güçlendiren iyi müşteri ilişkilerine önem vermelisiniz.

Satış Geliştirme

Satış geliştirme çabaları esasen reklam tanıtım ve doğrudan pazarlama çabalarını hitap eder. Pazarlama konusunda yeni stratejiler geliştirmek hem satışınızı artırmanıza, hem de müşteri tutundurma konusunda başarılı olabilirsiniz.

Satış Promosyonları

Satış promosyonları, müşterilerinizin sizi iyi hatırlaması için uygulayabileceğiniz etkili bir stratejidir. İndirim kampanyaları, siparişlere tanımlanan küçük hediyeler ve müşteriye özel kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Müşteri tutundurma noktasında promosyonların önemini göz artı etmeyerek daha geniş ve sadık müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz.

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir