Logo Logo

SWOT Analizi Nedir? SWOT Analizi Örnekleri

İçindekiler
01.02.2022 - 9 dk Okuma Süresi

Bir proje ya da ticari bir girişim öncesi bireylerin ve işletmelerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıması, analiz etmesi ve muhtemel riskleri belirleyerek bekleyen fırsatları görebilmeleri gereklidir. Bu yaklaşım ise SWOT analizi ile ele alınarak kurgulanır. SWOT analizi şahıs ya da işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarını, fırsatların farkına varmalarını ve karşılaşabilecekleri tehditleri veya riskleri öngörebilmelerini sağlayan bir tekniktir. Türkçeye güçlü yönler olarak çevrilen Strengths, zayıf yönler anlamında kullanılan Weakness, fırsatlar anlamına gelen Opportunities ve tehditler anlamına gelen Threats kelimelerinin baş harfleri kullanılarak isimlendirilen SWOT (GZFT) analizi tekniğinin her yönü ile ele alındığı yazımızda göz atarak merak ettiğiniz tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

SWOT Analizini Kim Buldu?

SWOT analiziSWOT analizinin tarihi 1960’lı yıllara dayanır. SWOT analizi ilk kez Harvard Üniversitesi profesörleri Edmund P. Learned, Kenneth Andrews, C. Roland Christensen ve William D. Guth tarafından geliştirilmiştir. Harvard’lı profesörlerin çalışmasına son şekli ise Stanford Üniversitesinden Albert S. Humphrey tarafından yapılan araştırmalar vermiştir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi tanımlamayı oluşturan güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri gösteren bir tablo halinde hazırlanmaktadır. Analizin temelini oluşturan iç ve dış etmenleri ortaya çıkarmak için sorulan doğru sorular eşliğinde analiz tamamlanabilir. Genel itibari ile 4 adımda yapılan SWOT analizi tamamlanabilmektedir. 4 adımda SWOT analizi yapmak için doğru soruları aşağıdan takip edebilirsiniz:

SWOT

1. Adım: Strengths (Güçlü Yönler)

İlk adımda işletmenizin problem çözme yeteneğini anlamak ve yapılacak atılıma ilişkin kuvvetli olduğu yönleri tespit etmekle işe başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi, kaynaklarınızı, tecrübenizi, mevcut bilgi birikiminizi, rekabette size avantaj yaratacak yönlerinizi ve krizle mücadele becerinizi ortaya çıkartan şu sorulara sorarak güçlü yönlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz:

 1. Sizi rakiplerinizden ayıran avantajlar nelerdir?
 2. Diğerlerinden hangi yönlerde daha başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
 3. Sadece sizde olan maliyet düşürücü unsurlar nelerdir?
 4. İyi bir yönetici misiniz?
 5. Kadronuz yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip mi?
 6. İşletmeniz hangi avantajlara sahiptir?
 7. İşletmenizin benzersiz yanları nelerdir?

2. Adım: Weakness (Zayıf Yönler)

İkinci adımda işletmenizin zayıf yönlerini tespit ederek analize devam etmeniz gereklidir. Eksik yanları tespit etmek, nasıl gidereceğiniz hakkında strateji üretmenize de yardımcı olur. Mali durumunuzdaki, yeteneklerinizdeki, bilgi birikiminizdeki ya da yönetimsel zafiyetlerinizi tespit etmenizi sağlayan şu sorular ile işletmenizin hangi dezavantajlara sahip olduğunu öngörebilirsiniz:

 1. İyi yapamadığınızı düşündüğünüz işler nelerdir?
 2. Hangi noktalarda kendinizi ya da işletmenizi eksik hissediyorsunuz?
 3. Personelinizin yetersiz olduğu alanlar neler?
 4. İşletmenin kurumsal yapısında problemler var mı?
 5. Kötü alışkanlıklara sahip misiniz?
 6. Satış, pazarlama ve hizmet kalitesinde zayıf olduğunuz taraflar neler?
 7. Rakiplerinize göre dezavantaja sahip olduğunuz noktalar nelerdir?
 8. Satışlarınızı düşüren etmenler neler?
 9. Mali durumunuzda hangi sorunlar göze çarpıyor?

3. Adım: Opportunities (Fırsatlar)

Analizin üçüncü adımında dış bir etmenken size artı puan kazandıracak olumlu etmenleri belirlemeniz gereklidir. Pazarda yaşanan, coğrafi ya da küresel değişimlerden kaynaklanan, devlet politikalarında gidilen değişimlere bağlı ya da inovasyon ve teknolojik alanda yaşanan değişimlere bağlı olarak sizi bekleyen fırsatları tespit edebilmek için şu soruları sorabilirsiniz:

 1. İşinizi kolaylaştıracak yeni teknolojik gelişmeler yaşandı mı?
 2. Sektörünüz gelişiyor mu?
 3. Devletin ya da uluslararası politikaların değişiklikleri nelerdir?
 4. Ülkenizde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler nelerdir?
 5. Rakiplerinizi zorlayan durumları lehinize nasıl çevirebilirsiniz?
 6. Size mentorluk yapacak bağlantılara sahip misiniz?

4. Adım: Threats (Tehditler)

Analizin son adımında karşılaştığınız durumların çözümüne ulaşırken sizi zorlayan etmenler belirlenmelidir. Kaynak yetersizliği, politik ve ekonomik görünüm, teknolojik yetersizlik ya da pazarın olumsuz görünen mevcut durumu gibi dış kaynaklı riskleri şu sorularla belirleyebilirsiniz:

 1. Önünüzdeki engeller nelerdir?
 2. Gelişen teknoloji Pazar pozisyonunuzu olumsuz etkiler mi?
 3. Mevcut ve potansiyel rakipleriniz kimlerdir?
 4. İşinizin gerektirdiği tüm becerilere sahip misiniz?
 5. Borcunuz var mı?
 6. Nakit akışınızda bozulma var mı?
 7. Ekonomi gidişatı pazarınızı olumsuz etkiler mi?

SWOT Analizi Tablosu Nasıl Yapılır?

SWOT analizinin dört aşamasını tamamladığınızda, bunu tablo haline dökmek için iki elinizde iki alternatif bulunmaktadır. İlk alternatifte birbirlerini kesen ve şekil itibari ile artıya benzetilebilen x ve y eksenlerinde bir analitik düzlem oluşturulur. Bu düzlemde sol üst köşeye güçlü yanları, sağ üst köşeye zayıf yanları, sol alt köşeye fırsatları ve sağ alt köşeye tehditleri yazarak analiz tablosunu hazırlayabilirsiniz.

İkinci alternatifte ise yan yana dört sütun oluşturmayı seçebilirsiniz. Soldan sağa doğru sırası ile güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler başlık olarak yazılarak sütunlar hazırlanır. Her başlığın altında yukarıda adım adım anlatılan SWOT analizi hazırlarken ihtiyaç duyulan sorulara verilen yanıtları yerleştirerek tabloyu hazırlayabilirsiniz.

SWOT Analizi Neden Önemlidir?

Kişiler, kurumlar, kuruluşlar, organizasyonlar ve hatta ülkeler değişen şartlara uyum sağlamak için stratejilerini belirli zaman dilimlerinde güncellemelidirler. Oluşturulacak stratejilerde izlenecek metotlar belirlenirken, stratejiyi üreten kişi ya da kurumun iç ve dış etmenleri doğru belirlemesi önemlidir.

SWOT analizi; bireylerin ve işletmelerin kendileri ile çevrelerinin genel stratejik konumunun denetiminin sağlanması adına bilinen en iyi analiz türüdür. Bu analizle yöntemin iç etmenlerini oluşturan güçlü ve zayıf yönler gerçekçi bir şekilde belirlenerek, dış etmenler olarak adlandırılan fırsatlar değerlendirilirken tehditlere karşı korunma sağlanabilir.

iş planı

Değişen dünyayı yakalamak, mevcut fırsatları rakiplerden önce fark etmek ve değerlendirmek için harekete geçmek, riskleri öngörerek bekleyen tehditlere karşı korunmak için iyi bir strateji gereklidir. Sağlam bir strateji ile işinizi başarıya ulaştırmak için işinizi SWOT analizi ile şekillendirmeniz gereklidir. Zorlukların üstesinden gelerek artan rekabetten güçlenerek çıkmak ve hangi fırsatın ne şekilde peşinden düşüleceğinin belirlenmesi için analizin gücüne güvenmeniz önemlidir.

Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, grafik tasarım bilginize güvenerek SWOT analizi tablonuzu hazırlayabileceğiniz gibi hazır yazılımlardan yararlanarak tablonuzu oluşturabilirsiniz. Canva, Excell ya da farklı bir program yardımı ile tercih ettiğiniz görünümde SWOT analiz tablosu oluşturarak içeriklerini doldurabilirsiniz.

E-Ticaret Siteleri İçin Örnek SWOT Analizi

Elektronik ticaretin doğası gereği sürekli olarak değişimi ve online satışa yönelik farklı yöntemlerin geliştirilmesi, SWOT analizini sık kullanmayı gerektirir. Artan rekabet, büyüyen Pazar ve hizmete alınan her yeni değişim e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin değişimleri yakından takip etmesini gerektirir.

Elektronik ticaret zamandan ve mekandan muaftır. Bu durum değişen tüketici ihtiyaçları ile birleştirildiğinde, müşteri iletişimi ve hizmet kalitesi gibi noktalara atfedilen önemi artırmaktadır. Pazarlamadan teslimata, ürün fiyatlandırmasından müşteri etkileşimine varıncaya dek pek çok fırsat ve riskin öngörülmesi gereken e-ticaret SWOT analizine ilişkin aşağıda paylaşılan örneği inceleyebilirsiniz:

E-TİCARET SİTELERİ İÇİN SWOT ANALİZ ÖRNEĞİ
Güçlü Yanlar

 • Fiyatlarınız rakiplerine göre uygunluğu (Tedarikçi seçimi, kargo anlaşması, vb.)
 • Tecrübenizi zekanız ile birleştirebilmeniz
 • Müşteri iletişimine verdiğiniz önem (Sosyal medya, müşteri hizmetleri hattı, vb.)
 • Başlama zamanı itibari ile rakiplerinize göre artılarınız
 • Esnek Pazar segmentasyonu
 • Basitleştirilmiş ürün yönetimi
 • Kolay tanımlanmış iş süreçleri
 • Düşük operasyon maliyeti
 • Şeffaf hizmet
Zayıf Yanlar

 • Güvenlik
 • Artan rekabet
 • Teslimat maliyetlerinde artış
 • Sınırlı ürün sayısı
 • Olumsuz müşteri geri bildirimleri
 • Fraud işlemler
 • Sınırlı indirim yapabilme imkanı
Fırsatlar

 • Pandemi ile başlayan ve değişen koşullar doğrultusunda insanların e-ticarete daha sıcak bakması
 • Küresel anlamda yaşanan değişimler
 • Gelişen teknoloji yardımı ile daha sıkı güvenlik önlemleri alınabilmesi
 • Dijital reklam ve tanıtım kampanyalarının etkisi
 • Sosyal medyada satış yapabilme
 • Kesintisiz hizmet (7/24 satış)
 • Yeni pazarlara ulaşabilme
 • Düşük maliyet ve yüksek verimlilik
 • Rekabette avantaja geçirebilecek stratejilerin var olması
Tehditler

 • Rakiplerin her geçen gün artması
 • Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek değişiklikler
 • Pazarlık ya da indirim konularda doğrudan müşteri ile iletişime geçilememesi
 • Gizlilik ve güvenlik konusunda artan endişeler
 • Teknolojik altyapı sorunları
 • Finansal getirilerde yaşanabilecek belirsizlikler
 • Tedarikçilerde yaşanabilecek olumsuzluklar

Hizmet Siteleri İçin Örnek SWOT Analizi

Hizmet sitelerine yönelik yapılan SWOT analizinde müşteri beklentileri, hizmet kalitesi ve hizmetlere katılabilecek değerler iyi belirlenmelidir. Ürün satışına nazaran hizmet sektörü daha göreceli bir alandır ve müşterileri memnuniyeti elde etme oranı da aynı oranda düşük gerçekleşebilir. Bu gibi riskleri öngörerek hazırlayacağınız SWOT analizi ile işletmenizin fotoğrafını tüm gerçekliği ile çekebilirsiniz. Aşağıda hizmet sitelerine yönelik paylaşılan örnek SWOT analizini inceleyerek, kendinize uyarlamak için iyi bir temel oluşturabilirsiniz:

HİZMET SİTELERİ İÇİN SWOT ANALİZ ÖRNEĞİ
Güçlü Yanlar

 • İkna edici iletişim becerileri
 • Hizmet maliyetlerinde uygunluk
 • Hizmete duyulan ihtiyacın artması
 • Deneyim
 • Olumlu müşteri referansları
Zayıf Yanlar

 • Modası geçen yöntemler ile hizmet verilmesi
 • Rakiplere nazaran daha az maliyet esnekliğine sahip olunması
 • Coğrafi uyumsuzluk
Fırsatlar

 • Güncel yöntemleri araştırarak maliyet düşürebilme avantajı
 • Rakiplerin önüne geçebilmek için deneyim ve zekanın kullanılabilmesi
 • Dijital pazarlama ile müşteri portföyünün genişletilebilmesi
Tehditler

 • Müşteri beklentilerindeki belirsizlikler
 • Genel ekonomi kaynaklı artabilecek işçilik maliyetleri
 • Teknolojik gelişmelerin Pazar payını küçültmesi
 • Hizmete duyulan ihtiyacın azalma olasılığı

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir