SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi nedir, nasıl yapılır?

SWOT analizi, işletmenizin bugün nasıl performans gösterdiğini değil, önümüzdeki dönemde sizi nelerin beklediğini ortaya çıkarır. İşletme yönetmek zor bir iştir. Zamanınızı ve dikkatinizi gerektiren birçok irili ufaklı iş varken, ayrıntılarda boğulup büyük resmi kaçırmak kolaydır. SWOT analizi sayesinde, şirketinizin uzun vadeli başarısını tayin eden güçlü yönlerini, zayıflıklarını, mevcut fırsatları ve potansiyel tehditleri görürsünüz.

SWOT analizi nedir?

SWOT analizi bir kısaltmadır. İşinizin güçlü yanlarının (Strenghts), zayıf yönlerinin (Weaknesses), karşısındaki fırsatların (Opportunities) ve tehditlerin (Threaths) analiz edilmesiyle geleceğe daha gerçekçi bir bakış atmanızı sağlamayı amaçlar.

SWOT analizi sizi gelecek hakkında düşünmeye zorlar. İşinizin bugün nasıl gittiğinden çok yarın nerede olacağıyla ilgilenir. Süreç, geleceği anlamanıza ve daha da önemlisi bunun için stratejik bir plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Güçlü ve zayıf yönler iç faktörlerdir, fırsatlar ve tehditler ise dış faktörlerdir. İç faktörler e-ticaret işinizden gelirken, dış faktörler işletmenizi çevreleyen daha geniş ortamdan gelir. Güçlü ve zayıf yönler çoğunlukla şimdiki zamana odaklanırken, fırsatlar ve tehditler çoğunlukla geleceğe odaklanır.

İşletmenizin güçlü ve zayıf yönleri sizin kontrolünüz altındadır. Bu başlıklar altına yazılabilecek birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Şirket kültürü
 • İtibar
 • Müşteri tabanı
 • Coğrafya
 • Ekip
 • Ortaklıklar
 • Fikri mülkiyet

Fırsatlar ve tehditler ise genellikle kontrolünüzün dışındaki faktörlerdir. Onlara yönelik plan yapabilir veya olumlu bir değişimi etkileyebilirsiniz. Örnekleri şunları içerir:

 • Yasal düzenlemeler
 • Tedarikçiler
 • Rakipler
 • Ekonomi
 • Pazar hacmi
 • Trendler
 • Kurumsal finans

Hangi işletmeler SWOT analizi yapmalıdır?

Ölçek fark etmeksizin tüm işletmeler SWOT analizi yapmalıdır. Yeni bir iş kuruyorsanız, SWOT analizi bir iş modeline karar vermenize ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir. Bunu yapmak, diğer analizlerinize ışık tutar ve büyük resmi anlamanıza yardımcı olur.

Halihazırda faaliyetlerine devam eden işletmeler de yıllık SWOT analizleri yapmalıdır. Bunu yapmak, işletmenizin sorunsuz çalışmasını sağlamanıza, sorunları öngörmenize, gerekli değişiklikler veya iyileştirmeler üzerinde çalışmanıza ve yıl boyunca daha etkili kararlar almanıza olanak tanır. Yıllık SWOT analizleri işletmeniz, müşterileriniz ve sektörünüzle bağlantınızı güçlü tutar.

SWOT analizi nasıl yapılır?

SWOT analizinin başarısı, sizin gözlem yeteneğinize ve işinizi ne kadar tanıdığınıza bağlıdır. Bu analiz, gelecekte sizi nelerin beklediğini nokta atışı tahmin etmekten çok, nelere hazırlıklı olmanız gerektiğine dair bazı fikirler sunar.

 • Bir taslak oluşturun

İnternette kendi SWOT analizinin için taslak olarak kullanabileceğinizi birçok hazır örnek bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken “SWOT analizi taslağı” ibaresini aratmak ya da Canva gibi bir ücretsiz platform üzerinde dijital bir tasarım yapmak.

 • Doğru insanları dahil edin

Önemli iş kararları kurucular ve üst düzey yöneticiler tarafından verilse de, tutarlı bir SWOT analizi için diğer çalışanların fikirlerini de almak önemlidir. Çalışanlarınızı sürece dahil ederseniz, analizden çıkan stratejik kararlar daha etkili olabilir. Müşterileriniz bile bu analiz için size değerli bilgiler sağlayabilir.

 • Beyin fırtınası yapın

Ekibinizi bir araya getirdikten sonra bir beyin fırtınası toplantısı düzenleyin. Küçük bir ekibiniz varsa işinizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri ekibinizle birlikte listeleyebilir veya büyük bir ekiple çalışıyorsanız katılımcılardan listeleri ayrı ayrı oluşturmalarını ve size göndermelerini isteyebilirsiniz.”

Bu beyin fırtınasında odaklanmanız gereken noktalar ise şöyle sıralanır:

 • Güçlü yönler: Bunlar işinizin daha iyi performans göstermesini sağlayan güçlü yönlerdir. Bunlar, işinizin kontrolünüz dahilindeki güçlü kaslarını oluşturur ve mevcut başarınızı tayin eden faktörlerdir.
 • Zayıf yanlar: Bunlar işletmenizin performansını etkileyen olumsuz dahili faktörlerdir. Değiştirilmeleri zor olsa da imkânsız değildir.
 • Fırsatlar: Bunlar işinizi olumlu yönde etkileyebilecek dış fırsatlardır. Büyük ölçüde kontrolünüz dışında olabilirler ancak bunlardan yararlanabilirsiniz.
 • Tehditler: Bunlar, işinizi olumsuz yönde etkileyebilecek dış faktörlerdir. Büyük ölçüde kontrolünüz dışında olabilirler ancak işinize verecekleri zararı asgariye indirgemek için bir acil durum planı oluşturabilirsiniz.

2 Saatte PayTR’lı Olun!

PayTR Sanal Pos Hızlı Başvuru : bit.ly/2SaatteSanalPos