Affiliate Marketing (Satış Ortaklığı) Nedir?

Affiliate marketing, bir başka tüccar ya da şirketin ürünlerini pazarlayan paydaşların yaptıkları satışlardan komisyon aldıkları online satış ortaklığı şeklindeki iş modelidir. Paydaşlar, sevdikleri bir ürünü pazarlar ve aracı oldukları her bir satıştan pay elde eder. Satışların hangi paydaş aracılığıyla gerçekleştiği ise müşterilerin web siteleri arasında geçiş yaparken kullandığı paydaş bağlantılarıyla saptanmaktadır.

Affiliate marketing, ürün pazarlamasını farklı kişi ve organizasyonlara dağıtan, performans odaklı bir tanıtım ve satış yaklaşımıdır. Çalışması için üretici ve satıcı, paydaş pazarlamacı/reklamcı ve müşteri üçlüsüne ihtiyaç duyar.  İnternetten para kazanmak için özellikle blog yazarları tarafından kullanılan yaygın gelir modelleri arasındadır.

Denklemdeki ürünün sahibi olan satıcı, tek bir girişimci ya da dev bir şirket, üretici, tüccar, geliştirici ya da perakendeci olabilir. Ürün ise bir ev aleti gibi fiziksel olabileceği gibi, özel ders gibi bir servis de olabilir. Marka olarak da adlandırılan satıcı, satış ortaklığı modelinde ürünlerin pazarlanmasında aktif bir oyuncu olmak zorunda değildir ancak olmasının önünde herhangi bir engel de yoktur.

Denklemin ikinci parçası olan paydaş, söz konusu bir ürün ya da hizmeti ilgili kitlesine cezbedici şekilde sunabilen bir kişi ya da şirket olabilir. Bir başka deyişle, paydaş bir ürünü ondan fayda sağlayabilecek kitleye ürünün reklam linklerini ekleyerek sunar ve satın alma kararını kolaylaştırır. Eğer müşteri ürünü satın alırsa, paydaş da bu satıştan pay alır. Influencer’lar, blog yazarları, medya siteleri gibi paydaşlar, ürünleri pazarlayabilecekleri spesifik kitlelere sahiplerdir ve bu kitlenin ilgilerine hakimlerdir. Bu sayede satıcılar, ürünlerini pazarlayabilecekleri niş satış kanallarına ulaşırlar.

Müşteri, satın aldığı ürünün bir satış ortaklığı modeliyle pazarlandığını her zaman bilmeyebilir. Etik bir ikilem olarak ele alınan bu konu, genellikle pazarlamacı paydaşların inisiyatifine göre müşterilere bildirilir.

Kimi senaryolarda satış ortaklarının müşterilere doğrudan söz konusu üründen pay aldıklarını söyledikleri görülebilir. Kimi durumlarda ise müşteri satın alma kararını etkileyen satış ortaklığı altyapısından tamamen habersizdir. Ancak burada müşterinin mağdur olduğundan bahsedilemez. Çoğu zaman satış ortaklığı yaklaşımları indirimler ve fırsatlarla cezbedici hale geldiğinden, müşteriler neredeyse hiçbir zaman bir ürüne olduğundan daha fazla ödemek zorunda kalmaz. Müşteri tıpkı herhangi bir alışverişi gibi gördüğü fiyatı öder ve ürünü normal bir şekilde teslim alır.

2 Saatte PayTR’lı Olun!

PayTR Sanal Pos Hızlı Başvuru : bit.ly/2SaatteSanalPos