Logo Logo

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak İçin Bilmen Gerekenler ve Gerekli Evraklar

İçindekiler
16.12.2021 - 11 dk Okuma Süresi

Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiğinizde nereden, ne şekilde başlamanız gerektiği konusunda önünüzde pek çok farklı senaryo bulur. Yapılacak işinin geleceğini etkileyen şirket kurma kararı, işin başarılı ve başarısız olma ihtimallerine göre hareket edilmesini gerektirir. Şirket kurmaya karar verdiğinizde sizi bekleyen şirket türlerini, artıları ve eksilerini öngörebilmeniz için hazırladığımız rehberimizde A’dan Z’ye şirket kurulum süreci hakkındaki tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

şirket kurmak

Şirket Nedir?

Şirket şahıs odaklı ya da en az iki gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelmesi ile oluşan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için sözleşme ile emek ya da mallarını birleştirilmesi ile kurulan tüzel kişiliktir. Şahıs ve sermaye şirketi olmak üzere iki farklı türü olan şirketler, tek bir kişi ya da en az iki ortakla para kazanma amacıyla kurulur.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kurmak için öncelikle kurulacak şirket türünün gereksinimlerine uygun hazırlık sürecini tamamlamak gereklidir. Şahıs ve sermaye şirketleri olmak iki şirket türleri iki ana grupta toplanır. Her grup için gerekli olan evraklar, sermaye detayı veya takip edilmesi gereken farklı aşamalar bulunmaktadır.

Şirket türünden bağımsız olarak değerlendirildiğinde ise şirket kurmak için öncelikle şirketin tipine karar verilmesi, ortaklık yapısının netleştirilmesi, sermayenin tamamlanması ve şirket merkezi olarak gösterilecek adresin seçilmesi gereklidir. Belirlenen bu detaylar ardından şirket açılışı için ticaret odasına kayıt yaptırarak, vergi dairesine başvurunuzu tamamlayarak ve noterden imza sirküleri ile defter onayı alarak şirket kurulum aşamasını tamamlayabilirsiniz.

şirket kurulum çalışmaları

Başvuru süreçlerini bizzat siz ya da ortak olduğunuz gerçek ya da tüzel kişiler sürdürebildiği gibi vekaletname verilen mali müşavir/muhasebeci ya da avukat aracılığı ile şirket kurulum süreci tamamlanabilir. Kurulum süreci vergi dairesi memurlarınca yapılan yoklama ardından tamamlanır. Vergi memurlarınca verilen onay ardından şirketiniz işlem yapabilir hale gelir ve faaliyetlere başlamak için yasal prosedürleri tamamlamış kabul edilir.

Şirket Kuruluş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirket kurma başvuruları bir muhasebeci ya da avukat desteği ile yürütülebilir. Başvuru aşamalarını muhasebeciniz aracılığı ile tamamlamak istediğinizde, kurulum için gereken evrakları tamamlayarak muhasebecinize teslim etmeniz gereklidir. Gerekli evraklar arasından noterden ve kaydı yapılacak odadan alınması gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları tamamlamak için bizzat noter ve odadan işlemlerinizi yürüterek muhasebecinize teslim etmeniz halinde, şirket kurma başvurunuzun yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Şahıs şirketi kurmak isteyenler, e-devlet üzerinden tüm süreci online olarak tamamlayabilir. E-Devlet’ten şahıs şirketi kuruluş başvurusu işlemleri, “İnteraktif Vergi Dairesi” sayfası üzerinden tamamlanır. Bu işlemleri sırası ile tamamlamak için aşağıdaki paylaşılan 8 adımda e-devletten şirket başvurusu aşamalarını takip edin:

 1. İnteraktif Vergi Dairesi sistemine e-devlet giriş bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.
 2. “Sicil Bildirimleri” menüsü altında yer alan “İşe Başlama” sekmesine giriş yapın.
 3. İşletmeye ait adres, bağlı olunan vergi dairesi ve NACE kodu bilgilerini girin.
 4. İşyerinizin kira olup olmadığı bilgisini istenen bölüme girin.
 5. İşçi çalıştıracaksanız istenen bilgileri girin.
 6. Basit ya da gerçek usul olmak üzere iki farklı seçenekte sunulan vergilendirme türünü seçin.
 7. İşe başlama tarihini girin.
 8. E-Tebligat tercihinizi belirtin ve şirket kurulum başvurusunu tamamlayın.

Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şirket kurmak için istenen belgeler, kurulacak şirketin türüne göre farklı seyreder. Belgeler ortak ve kuruculara ilişkin kimlik, ticari sicil ve ikamet gibi pek çok farklı bilgisini gösteren dokümanlardan oluşur. Şirket türüne göre istenen şirket kurulum evraklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

şirket kurmak için gerekli evraklar

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Fotoğraf (2 adet)
 3. İkametgah
 4. Kira kontratı
 5. İmza Beyannamesi (Noterden)
 6. Muhasebeci Vekaleti (Noterden)

Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 1. Kimlik fotokopisi (Tüm ortaklar için)
 2. İkametgah
 3. Kira kontratı
 4. Dilekçe
 5. Kuruluş Bildirim Formu
 6. Oda Kayıt Beyannamesi
 7. Sermayenin yatırıldığını gösterir banka dekontu

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 1. İmza Beyannamesi (Tüm ortaklar için)
 2. Dilekçe
 3. Ana sözleşme onayı
 4. Oda kayıt beyannamesi
 5. Sermayenin yatırıldığını gösteren banka dekontu
 6. Nüfus cüzdanı örneği (Tüm ortaklar için)
 7. Gümrük müşavirliği izin belgesi (Sadece Gümrük Müşavirliği şirketlerinden istenir)
 8. Mahkemeden alınmış kayyum atama kararı (Reşit olmayan şirket ortakları için)
 9. Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin örnek (Şirket kurucuları arasında belediye ya da diğer mahalli idareler bulunması halinde)

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket türleri şahıs ve sermaye şirketleri olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. Şahıs şirketleri adi, kollektif ve adi komandit şirket olmak üzere üçe ayrılır. Sermaye şirketleri ise limited, anonim şirket ve sermaye paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere iki alt başlıkta toplanmaktadır. Şirket türleri hakkında merak ettiğiniz detaylar aşağıda başlıklar halinde paylaşılmıştır:

 • Adi Şirket

İki ya da daha fazla kişi tarafından kurulabilen adi şirket, asgari sermaye şartı olmadan faaliyete geçirilen şahıs şirketi türüdür. Adi şirket için Ticaret Sicil Kaydı ilan zorunluluğu bulunmamaktadır. Yazılı olarak kuruluş şartı aranmayan şirkette ortaklar, herhangi bir tarza bağlı olmadan adi şirket kurabilmektedir.

 • Kollektif Şirket

Yönetim yetkisinin komandite ortaklarda olduğu kollektif şirket, ticari işletmeyi ticaret unvanı ile işletmek isteyen gerçek kişilerce kurulabilen şahıs şirketi türüdür. Kollektif şirket kurucuları, ortaklık alacaklarına karşı sorumluluk açısından sınırlandırılmamaktadır. Ortak isimleri, şirketi ticari faaliyetlerini sürdüreceği alanlar ve ortaklar özelinde sermaye oranlarının belirtildiği sözleşmeye göre kollektif şirket kurulabilir.

 • Adi Komandit Şirket

Ticari işletmenin ticaret unvanı altında işletilmesi amacıyla kurulan adi komandit şirkette şirket ortaklarından bir veya birkaçının sorumluluğunun sınırlanmadığı şirket türüdür. Adi komandit şirkette diğer ortakların sorumlulukları ise sermaye oranında sınırlandırılmıştır.

 • Limited Şirket

En az 1 gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilen limited şirket, en fazla 50 ortakla kurulur. Yönetim birimi müdürler tarafından oluşturulan limited şirkette ortakların sorumluluğu, ortaya konan sermaye ile eşdeğer olarak belirlenmektedir. Limited şirket en az 10 bin TL sermaye ile kurulabilir.

 • Anonim Şirket

Anonim şirket en az 1 gerçek veya tüzel kişi ile çoğunluk, mal varlığının korunması, devletin ilgilenme yetkisi ve teknik kadronun dışarıdan yönetebilme yetkisi çerçevesinde kurulur. Şirketin 1. derece malvarlığı ile borçlara karşı sorumlu olduğu anonim şirkette; yönetim kurulu, yönetim birimi, genel kurul ve denetim kurulu gibi birimler bulunmaktadır.

 • Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Bir tanesi komandite ortak olmak üzere en az 2 ortakla kurulan sermaye paylara bölünmüş komandit şirket, yönetim birimi müdürler tarafından oluşturulan sermaye şirket tipidir. Ortak sayısının 20 kişi üzerinde olması halinde genel kurul ve denetim kurulu zorunluluğu bulunan şirkette, ortakların sorumlulukları sermaye ile eşdeğer olarak değerlendirilmektedir.

Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz?

Şirket kurulum süreci ve şirket türleri hakkında verdiğimiz bilginin ardından seçilecek şirket türüne nasıl karar verileceği sorusunu yanıtlayabilirsiniz. Genel hatları ile yapılacak girişim için şahıs, limited ya da anonim şirket tercih edilebilmektedir. Bu üç şirketin birbirlerine göre farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Burada kritik nokta, hiçbir şirket türünün esasen birbirinden üstün olmadığıdır. Şirket türünü seçerken, yazının hemen girişinde olduğu gibi işlerin yolunda gittiği ve gitmediği iki senaryoyu da dikkate almanız gerektiğidir.

şirket türünü seçmek

Girişimin başarılı olması halinde genellikle sermaye şirketleri (limited veya anonim) tercih edilmektedir. Bu iki şirket tipinde gelir vergisinin sabit olması, bankalar nezdinde daha prestijli olunması ve şirket borçlarından sadece hisse oranında sorumlu olunması önemli avantajlar olarak ön plana çıkar. Şahıs şirketlerinde ise düşük kurulum maliyeti, hızlı kuruluş ve tasfiye süreci gibi artılar ön plandadır. Şahıs şirketlerinde ayrıca sermaye gösterilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Limited ve anonim şirketler sermaye gösterilme zorunluluğu, kuruluş ve tasfiye süreçlerinin uzun sürmesi ve şahıs şirketine göre yüksek kurulum maliyeti gerektirmesi karşılaşılan en büyük handikaptır. Şahıs şirketleri ortalama 1.000 – 1.500 TL arasında kurulurken, limited şirkette 3.000 TL ve anonim şirkette ise en az 3.500 TL’ye ulaşmaktadır. Ayrıca şahıs şirketinde sermaye istenmezken limited şirkette en az 10.000 TL ve anonim şirkette ise en az 50.000 TL sermaye gösterilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Genel itibari ile değerlendirildiğinde işlerin yolunda gitme ve yüksek satış rakamlarına ulaşılma gibi değişkenler, limited ve anonim şirketlerinin tercih edilmesini ön plana çıkartır. Şahıs şirketlerinde vergi oranının artan satışlarla paralel olarak yükselecek olması, işletme maliyeti açısından büyük bir handikaba sahip olmasına neden olmaktadır. Eğer işlerin yolunda gidip gitmeyeceğinden emin değilseniz şahıs şirketi kurarak işe başlayabilir, işlerin yolunda gitme senaryosunun gerçekleşmesine paralel şirketinizi sermaye şirketine dönüştürebilirsiniz.

Vergilendirme

Vergilendirme noktasındaki farklılıklar, şirketlerin birbirlerine göre tercih edilme nedenlerini gösterir. Vergilendirme sisteminde sermaye şirketleri, şahıs şirketlerine göre avantajlı konumdadır. Sermaye şirketlerinde uygulanan vergi oranları sabitken, şahıs şirketlerinde kademeli olarak artmaktadır.

Limited ve anonim şirketlerde vergi oranı %20 olarak sabitlenmiştir. Şahıs şirketlerinde ise %15 ile başlar ve kademeli olarak %40’a kadar ulaşır. Şahıs şirketleri 22.000 TL ile 49.000 TL arasında %20 vergi öderken, 49.000 eşiği aşıldığında oran artışı başlamaktadır. Bu nedenle yapacağınız satış hacmine bağlı olarak 49.000 TL ve üzeri yıllık gelir elde edeceğinizi düşünüyorsanız, şirket türünü şahıs değil limited veya anonim şirketten yana kullanabilirsiniz.

Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şirket kurarken türe bağlı olarak bazı detaylara dikkat etmeniz gereklidir. Dikkat edilecek hususları atlamadığınız taktirde sorunsuz bir şirket kurulum süreci yaşayarak, en kısa sürede faaliyetleriniz için en avantajlı şirket türü ile ticari hayatınızı başlatabilirsiniz. Türe bağlı olarak şirket kurarken dikkat edilecekler aşağıda başlıklar halinde sıralanmaktadır:

Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilecekler

 1. Şirket kurulumuna başlamadan önce hedeflerinizi iyi belirlemeniz ve işlevsel bir iş planı hazırlamanız önemlidir.
 2. Kuruluş aşamasında mali müşavir ile çalışarak şirket kurulum sürecini daha hızlı tamamlayabilirsiniz.
 3. KOSGEB teşviklerinden ve hibelerinden yararlanmak için şirket kurulumu öncesinde KOSGEB belgelerini almanız gereklidir.

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilecekler

 1. Sermayenizin en az 10.000 TL olması ve artırılacak olması halinde 25 TL’nin katları olacak şekilde belirlenmesi gereklidir.
 2. Kuruluş sözleşmesi hazırlanması ve ortakların sermaye paylarının hazırlanan sözleşmede gösterilmesi gereklidir.
 3. En az 1 ya da en fazla 50 kişi ile limited şirket kurabilirsiniz.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilecekler

 1. İkametgah, TC kimlik kartı ve diğer ortaklara ilişkin belgeleri hem ortaklar hem de yönetim kurulu üyeleri hazırlamalıdır.
 2. Ticaret siciline teyit ettirilmelidir.
 3. Şirket ana sözleşmesinde şirket kuruluş amacını gösteren bir maddeye mutlaka yer verilmelidir.
 4. Şirket unvanı şirket faaliyetine göre seçilmelidir.

Not: Kurulum maliyetleri içeriğin yayınlandığı tarih dikkate alınarak eklenmiştir. Değişiklik gösterebilir.

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir