Logo Logo

Limited (LTD) Şirket Nasıl Kurulur ve Maliyetleri Nelerdir?

İçindekiler
01.12.2021 - 11 dk Okuma Süresi

Limited şirket kurulumu yaklaşık 3 iş günü içinde tamamlanan ve şahıs şirketine göre nispeten yüksek maliyetli bir süreçtir. Bu süreçte işlemleri şirket ortakları yürütebileceği gibi vekalet verilen avukat ya da mali müşavir aracılığı ile gerekli işlemler tamamlanır. En az 10.000 TL sermaye ile kurulan limited şirketlerin kuruluşu için resmi ödemeler başta olmak üzere belirli bir tutarda masrafı çıkmaktadır. LTD şirket kurulum aşamaları ve maliyetleri hakkında merak ettiğiniz her detayı yazımızda sizler için derledik.

Limited Şirketi Nedir?

Limited şirket minimum sermaye ve maksimum ortak sınırlaması ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve ticari unvana sahip olan şirket türüdür. Kurulumu için en fazla 50 ortağa sahip olabilen limited şirket, en az 10.000 TL sermaye ile açılmaktadır.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited şirketin kuruluş süreci, şirket ortakları ya da mali müşavir tarafından yürütülebilir. Şirket kuruluş süreci için ilk olarak planlama aşaması tamamlanmalı ve gerekli şirket detayları belirlenmelidir. Gerekli detaylar belirlenerek belgelerin toplanması ile birlikte şirket kuruluş aşamalarına geçilebilir. Gerçek kişi ya da tüzel kişiler için limited şirketi kurma sürecini 4 adımda özetledik:

 • Şirket Yapısına Karar Verin

İlk olarak şirketinizin ortaklık yapısına, unvanına ve sermaye miktarına karar vermeniz gereklidir. Şirketinizin unvanının ne olacağını, ortakların kim ve ne kadar payla ortaklığa katılacaklarını, şirket müdürünün kim olacağına karar vererek belge tamamlama sürecine geçebilirsiniz.

 • Limited Şirket Başvuru Evraklarını Tamamlayın

 1. Kuruluş bildirim formu
 2. İkametgah
 3. Ticaret odası beyannamesi
 4. Kira sözleşmesi
 5. Her ortağa ait kimlik fotokopisi
 6. Kesinleşen sermaye miktarını gösterir banka dekontu (Taahhüt edilen iki yıl içinde yatırılabilir)
 7. Ortaklık sözleşmesi
 8. Başvuru dilekçesi
 • Limited Şirket Kuruluş Sürecini Başlatın

Şirket kurulumu için gerekli evrakları tamamlamanın ardından ilinizde yer alan ticaret odasından randevu alın. Randevuda limited şirket kuruluş evrakları incelenecek ve bu süreçte tamamlamanız gereken ödemeleri yapmanız istenecektir. Ödemenizi tamamlamanız ardından limited şirket kurma aşamalarını tamamlamış kabul edilirsiniz.

 • Limited Şirket Onayı

Ticaret Odası’na yapılan ödeme ardından limited şirketin kurulumu için onay aşaması beklenir. Onayınızı almanın ardından Ticaret Odası size veya başvuruyu yürüten mali müşavirinize şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirket defteri verir. Bu belgelerle birlikte faaliyetlerinizi yürüteceğiniz şirketiniz hayata geçmiş kabul edilir.

Limited Şirketin Maliyetleri Nelerdir?

Limited şirketin maliyeti, ortak ve müdür sayısına bağlı olarak değişmektedir. Limited kurmak için 10.000 TL sermaye dışarıda tutulduğunda şirket kuruluş maliyeti en az 2.853,00 TL olarak hesaplanmaktadır. Örnek oluşturması açısından aşağıda tek kişi ve müdür ile kurulacak limited şirketi için noter, vergi dairesi, matbaa, Ticaret Odası ve mali müşavir giderleri kalem kalem paylaşılmıştır:

 • Noter Masrafları

Kuruluş Vekâleti: 200,00 TL

Mali Müşavir Vekâleti: 200,00 TL

İmza Sirküleri: 300,00 TL (Her Müdür için 2 adet)

Toplam Noter Masrafları: 700,00 TL

 • Ticaret Odası Masrafları

Toplam Ticaret Odası Masrafları: 1.300,00 TL (Ana sözleşme onayı, resmi defterler ve rekabet kurulu harcı için)

 • Vergi Dairesi Masrafları

Damga Vergisi: 25,00 TL

 • Matbaa Masrafları

Kaşe: 40,00 TL

 • Mali Müşavir Masrafı

Şirket Kuruluş Hizmet Bedeli: 788,00 TL (İstanbul ili ücret tarifesi)

Limited Şirket Vergileri Nelerdir?

Limited şirketlerden alınan vergiler şahıs şirketlerinden farklıdır. Kurumlar vergisi şahıs şirketlerinde gelire bağlı olarak değişirken, limited şirketlerde belirlenen oranda sabitlenmektedir. Verilen kurumlar vergisi örneği de baz alınarak limited şirketlerin ödeyeceği vergiler aşağıda oranları ile listelenmiştir:

 • Kurumlar Vergisi:Gelir ile gider farkının %25’i (2022 yılı gelirleri için %23 olarak uygulanacak)
 • KDV: Yapılan satışın %18’i (Ürün çeşidine göre %1 ve %8 olarak da uygulanır)
 • Kira Stopajı: Brüt kira bedelinin %20’si
 • Kar Payı Vergisi: Ortakların şirketten alacağı karın %15’i
 • Geçici Vergi: %20
 • Muhtasar:  %15 (Asgari ücretli her çalışan için)

Limited Şirketi Aylık Sabit Giderleri Nelerdir?

Limited şirketi faaliyete geçmesi ardından aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla vergi, prim, maaş ve kira ödemeleri gerçekleştirir. Limited şirketlerinin minimum şartlar baz alındığında, yıl boyunca yapılan tüm ödeme toplamının 37.865,16 TL, yıllık ödemelerin tamamının 1 aya maliyetinin ise 3.155,43 TL olarak hesaplanmaktadır. Vergiler için yapılan satış ve diğer değişkenlere göre yukarıda alt başlıkta paylaşılan oranla, hesaplanan toplam bedel dışında tutulmaktadır. Paylaşılan rakamlara ilişkin limited şirketi aylık gider kalemleri aşağıda detaylandırılmıştır:

 • 4B SGK Primi (İndirimli – Aylık): 1.055,00 TL (Her ay ödenen tutar)
 • KDV Beyannamesi: 64,10 TL (Her ay ödenen tutar)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi: 11 TL (Yılda bir kez 133 TL olarak ödenir)
 • Muhtasar Beyannameleri: 25,33 TL (3 ayda 1 kez 76,00 TL olarak ödenir)
 • İşyeri Kirası: Minimum 2.000 TL

Limited Şirketin Avantajları Nelerdir?

 1. Kuruluş için istenen 10.000 TL sermaye 24 ay içinde tamamlanabilir ve nakit olarak bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. Geliri ne olursa olsun vergi oranı sabittir.
 3. Tek kişi ile kurumsal kimliğe sahip sermaye şirketi kurulabilir.
 4. Avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 5. Genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcilerinin katılması gerekmemektedir.
 6. Minimum iki yıl elde tutulmak şartı ile şirket payları satıldığında Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmemektedir.
 7. Şirket ortakları, şirket özel borçlarından sadece taahhüt ettikleri esas sermaye ile mesuldürler.

Limited Şirketin Dezavantajları Nelerdir?

 1. En fazla ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.
 2. Kapatılması için 6 aylık bir tasfiye süreci gereklidir.
 3. Şirket ortakları kurumlar vergisinden kalan karı kendi hesaplarına aktarmak istediklerinde gelir vergisine tabii olan kar payı dağıtımı yöntemini tercih etmelidirler.
 4. Kamu borçlarında şirket müdürleri ve hisseleri oranında ortaklar, tüm mal varlıkları ile sorumlulardır.

Limited Şirketi Nasıl Kapatılır?

Limited şirketlerinin kapatılması süreci, şahıs şirketlerine nazaran en büyük dezavantajın yaşandığı husustur. Şahıs şirketlerinde olduğu gibi sadece tek bir dilekçe ile limited şirketleri kapatılamamaktadır. Limited şirketlerinin kapatılması süreci en az 1 yıl sürmektedir. Tercih edilen kapatma yöntemine göre mevcut borçlar, kapatma sürecinin uzamasına yol açabilir. Temel olarak limited şirketlerinin kapatılması tasfiyeli ve tasfiyesiz olmak üzere iki farklı yöntemle yapılır:

 • Tasfiyeli Şirket Kapatma

Limited şirketi tasfiyeli olarak kapatmayı tercih ettiğinizde, talebinizi bağlı olduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüklerine ve Vergi Dairelerine bildirmeniz gereklidir. Tasfiye başvurunuzda işi bırakma, tasfiye edilme ve feshedilme belgeleri ile birlikte tüm alacaklara ilişkin bilgilerin yazılı olduğu mal beyanını Ticaret Sicil Müdürlüklerine teslim etmeniz gereklidir.

Yaptığını bildirimin onaylanması ardından şirket tasfiye isteği Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır. Yayım tarihi başlangıç olarak kabul edilirken, tüm işlemlerin sonuçlandırılana kadar şirketin tüzel kişiliği korunmaktadır.

Tasfiye halindeki şirketin idaresi için tasfiye memuru atanmaktadır. Şirkete kayıtlı olan aktiflerin satışı, mali değerlerin bilirkişilere tespit ettirilmesi ve alacaklıların çağrılarak gerekli işlemlerin yapılması gibi işlemler tasfiye memurunca yönetilir. Tasfiyeli şirket kapatma yaklaşık 1 yıllık sürede sonuçlanmaktadır. Bir yıl içinde tasfiye tamamlandıysa en geç 30 günlük süre zarfında durumun Vergi Dairelerine bildirilmesi gereklidir.

 • Tasfiyesiz Şirket Kapatma

Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri mahkeme yolu ile gerçekleştirilir. Mahkemeye şirketin kapatılması için haklı bir neden sunulması halinde 1 yıla kadar işlemler tamamlanmaktadır. Şirket borçlarının ödenememesi bu süreci uzatırken, mahkemeye sunulacak gerekçelere şu şekilde örnekler verilebilir.

 1. Şirket ortakları arasında anlaşmazlık yaşanması
 2. Mali yapıdaki bozulmaların şirketi borçlarını ödeyemeyecek düzeye getirmesi
 3. Şirketin faaliyetlerine devam etmesi için yeterli kaynağa sahip olmaması

Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şahıs ve limited şirketleri, kuruluş ve tasfiye açısından birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlere sahiptir. Her iki şirket türünün kendi içinde sahip oldukları artılar nedeniyle hangisinin daha avantajlı olduğunu söyleyebilmek için yapılacak iş hacmi gibi değişkenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Genellikle yapılacak yeni girişimlere şahıs şirketi kurularak başlanılması ve işlerin artmaya başlaması ile vergisel avantajlar nedeniyle limited şirkete dönüşüm yapılması yönünde tavsiyeler verilmektedir. Her iki şirket türünün sağlıklı bir şekilde karşılaştırılabilmesi için şahıs ve limited şirketi arasındaki 5 fark şu şekilde sıralanabilir:

 • Kuruluş Maliyeti

Şahıs şirketi yaklaşık 550 TL ile 700 TL arasında bir maliyetle kurulabilir. Limited şirketler ise ortalama 3.000 TL kuruluş maliyetine sahiptir.

 • Borç Sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirket borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludur. Limited şirketlerde ise bu sorumluluk, kamu borçları dışarıda tutulduğunda ortakların esas sermayeleri tutarındadır.

 • Vergi

Limited şirketleri 2021 yılı için %25 olarak belirlenen sabit oranda kurumlar vergisi öder. Şahıs şirketlerinin vergi dilimleri %15’den başlar ve 650.000 TL tutarındaki gelirler için 212.190 TL’yi aşan tutarlar için %40’a kadar ulaşır.

 • Prestij

Resmi kurumlarda limited şirketler, şahıs şirketlerine göre daha prestijlidir. Marka büyüme sürecinde bu özellik, limited şirketlere önemli bir artı kazandırır.

 • Kapatma Süreci

Şahıs şirketleri tek bir dilekçe ile kapatılabilirken, limited şirketleri tasfiye kararı ya da mahkeme yolu ile kapatılabilmektedir. Şahıs şirketleri geriye dönük 30 güne kadar herhangi bir fatura işlememeleri halinde kapanış verebilmektedir. Limited şirketlerin tasfiye süreci en az 1 yıl sürmektedir.

Not: Bu yazıdaki fiyat/ücret, tarih, süre vb. diğer verilere dayalı bilgiler yazının yayınlandığı tarihte ilgili platform, kuruluş vb. web sitelerinden alınmıştır. Zamana bağlı değişiklik gösterebilir.

Limited Şirket Hakkında Sık Sorulan Sorular

Limited Şirket Nasıl Bir Şirket türüdür?

Limited şirket, bir veya daha çok kişi tarafından en az 10.000 TL sermaye ile kurulan bir sermaye şirketidir.

Limited Şirket Kurmak Kaç Liraya Mal Olur?

Limited şirket kurulumu 10.000 TL sermaye ve en az 3.000 TL kuruluş masrafları ödenerek kurulabilir.

Tek Kişi Limited Şirket Kurabilir Mi?

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından limited şirket kurucuları için minimum sayı belirlenmemiştir. Bu düzenlemeden yola çıkılarak tek bir gerçek ya da tüzel kişinin limited şirket kurmasına izin verilmektedir.

Limited Şirket Home Ofis Olur Mu?

Home ofis olarak limited şirket açabilirsiniz. Şirket kuruluşu için evinize ait kira sözleşmesi ya da tapu fotokopinize gerekli belgeler arasında yer vermeniz halinde evinizi şirket adresiniz olarak gösterebilirsiniz.

Limited Şirkette Yönetim Kime Aittir?

Limited şirketlerin yönetimi için temsili şirket sözleşmesi düzenlenmelidir. Sözleşme ile şirketin yönetimi müdür sıfatını taşıyan bir ya da birden fazla ortağa verilebildiği gibi üçüncü kişilere de verilebilmektedir.

Limited Şirkete Haciz Gelirse Ne Olur?

İcra dairesi, tescil edilmesi amacıyla haczi Ticaret Siciline bildirmektedir. Haczedilen payların devri bu aşamadan sonra alacaklının haklarının ihlal edildiği oranda batıl olarak kabul edilmekte ve haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabi olarak değerlendirilmektedir.

Limited Şirketin Müdürü Ortak Olmak Zorunda Mı?

Limited şirketlere müdür olarak atanacak gerçek ya da tüzel kişilerin şirkete ortak olmaları zorunlu değildir. Şirket sözleşmesi ile üçüncü taraflar limited şirketlere müdür olarak atanabilmektedir.

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir