Logo Logo

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

İçindekiler
26.10.2021 - 14 dk Okuma Süresi

E-ticaret, yerel ve globalde büyük bir ivme yakalamışken, siz de bu online alışverişte satıcı olarak yerinizi almak istediniz. Bunun için de önünüzde birkaç platform seçeneğiniz bulunuyor.

Kendi e-ticaret sitenizi kurmak ile birlikte, pazaryerlerinde bulunmak ve sosyal medyada ürünlerinizi satabilmek için atmanız gereken adımları sıraladığımızda, listenin başında tüzel kişilik olmak geliyor.

Tüzel kişilik olabilmek için öncelikle bir şirket kurmanız gerekiyor. Farklı şirket türleri olmasından dolayı kuruluş adımları da birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Herhangi bir şirket kurmak için ilgili makamlara başvuruları yapmak, gerekli evrakları temin etmek ve şirket kuruluş maliyetlerini karşılamak gibi değişmez gereklilikler olduğunu görüyoruz.

Özellikle ilk kez ticaret yapacak olan genç girişimciler, tüzel kişiliğe sahip olabilmek için şirket kuruluşunun daha hızlı ve daha az maliyetli olması ayrıca mükellef olduktan sonraki tabi oldukları vergi gibi sürekli ödemelerin de daha kolay yönetilebilmesi sebebiyle şahıs firması kurmayı tercih ediyor.

Şahıs Şirketi olmanın da içinde bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu’ nun 124. Maddesinde açıkça tanımlanan şirket türleri dışında başka bir şirket kuruluş şekli bulunmamaktadır.

Bizler de bu şirket türlerinden şahıs şirketini sizler için detaylandırmak istedik.

Şahıs Şirketi Nedir?

Genel tanımı ile şahıs şirketi, bir veya birden fazla kişi ile kurulan şirket türüdür. Ancak diğer şirket türlerinden en önemli farkı, ortakların tüzel değil gerçek kişi olma zorunluluğudur. Şahıs şirketi sahibi veya ortakları şirketin tüm borçlarına karşı tamamiyle sorumludurlar. Tüzel kişilik olarak değil gerçek kişi olarak ortak olunmasından dolayı bu borçlara karşı da tüm malvarlığı ile sorumluluk söz konusudur. Hatta Türk Ticaret Kanunu’ na göre ortaklıktan ayrılma sonrasında dahi bir süre daha bu sorumluluk devam etmektedir.

Üç farklı şahıs şirketi kurulabilir:

1. Adi Şirketler

Şahıs şirketleri çeşitleri içinde yer alsalar da ticaret şirketi olarak kabul edilmez ve ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu’ nun içinde değil Borçlar Kanunu’ nun içerisinde yer alır.  İki veya daha fazla kişinin emek ve mallarını birleştirmesine yönelik yapılan sözleşme olarak tanımlanır.

2. Kollektif Şirketler

Türk Ticaret Kanunu’ na göre kollektif şirketler; gerçek kişiler arasında ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletebilmek amacıyla kurulan şahıs şirketi türüdür. Farklılık gösteren noktası ise, ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olmasıdır.

3. Adi Komandit Şirketler

Kuruluş ve işleyiş bakımından kollektif şirket türü ile aynıdır. Ancak ortaklarının bir veya birkaçının şirket alacaklarına karşı sorumlulukları sınırlandırılmış ve diğer ortak ve ortakların sorumluluğu ise belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olması ayrımı vardır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Küçük ve orta ölçekli  ticaret hacimleri için en uygun işletme türü olan Şahıs Şirketi, aynı zamanda da en hızlı kurulabilen şirket türüdür.

Kanuni temsilci ile 18 yaşından küçüklerin de kurabileceği Şahıs Şirketi kuruluşu için birkaç belge yeterlidir. Dilerseniz gerekli belgeleri kendiniz hazırlayarak, dilerseniz de bir mali müşavir üzerinden bu başvuruları yaparak, firma açılışınızı yaptırabilirsiniz.

Türkiye’ de bazı firmalar, kuruluş işlemlerini sizler için cüzi miktarlar karşılığında da yapmaktadır.

Şahıs firması kurmak için gerekli evraklar ve ortalama maliyetlerini sizler için bir araya getirdik;

 1. Noter Onaylı Olmak Şartı İle İmza Sirküsü
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Vesikalık Fotoğraf
 4. Faaliyet Gösterilecek Adres Kira Kontratı veya Tapu
 5. E-devlet veya Vergi Dairesi Üzerinden Temin Edilecek Başvuru Belgesi

Şahıs Şirketinin Kurulum Maliyetleri

Kuruluş için gerekli bu evrakları eksiksiz tamamlamanız durumunda birkaç iş günü içerisinde artık vergi mükellefi olabilirsiniz.

Kuruluş maliyetleriniz ise 750 TL – 1.000 TL arasında değişecektir. Her şirket türünde olduğu gibi şahıs şirketi kurma maliyetlerinde de noter işlemleri gibi işlemlerde, damga vergisi gibi ek maliyetler söz konusu olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu gereğince kuruluş için izlediğimiz bu adımlar sonrasında ise, ticari olarak da size ek kuruluş maliyetleri oluşacaktır.

 • Kaşe Yaptırmak
 • Web Sitesi Almak, Kiralamak veya Yaptırmak
 • Domain , Hosting gibi Ek Maliyetler
 • Pazaryeri Üyelik Aidatları
 • Matbu Fatura veya Tercihe Göre E-Fatura Birim Maliyetleri
 • Ticari kararlarınıza istinaden Logo tasarımı

gibi ek maliyetler de listeye eklenebilir.

Şahıs Şirketleri Hangi Vergilere Tabidir ve Ne Kadar Öder?

Şahıs şirketlerinin en büyük avantajlarından biri ödemekle mükellef oldukları vergi kalemlerinin, diğer şirket türlerine göre daha az olmasıdır.

Gelir Vergisi – Geçici Vergi

Tüm şahıs şirketleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisi beyannamesi ile önceki yıla ait mali kar veya zarar 25 Mart’ a kadar beyan ederek tahakkuk ettirilmelidir. Artan oranlı dilime göre hesaplanan yıllık gelir vergisi aynı yılın Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenir.  Artan oranlı dilim, mali gelirinize göre % 15’ ten % 35’ kadar bir vergi oranını içermektedir.

Geçici vergi ise, 3’ er aylık dönemlerde gelir ve gider tablonuz üzerinden hesaplanır. Dönemsel olarak ödense de, yıllık gelir vergisi kümülatif olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemlerde mali kar oluşmamış ve ödenecek vergi olmasa dahi damga vergisi ödenmektedir.

 Katma Değer Vergisi ( KDV )

Katma Değer Vergisi için ödenecek KDV hesaplanırken, ay içerisinde satmış olduğunuz ürün veya hizmetin KDV’ si ile, bu ürün ve hizmetler için ödediğiniz KDV arasındaki fark alınır. Her ayın 26’ sında ödenir. Ödenecek KDV oluşmasa da geçici vergide olduğu gibi damga vergisi ödenmektedir.

Muhtasar Beyannamesi ( Stopaj vs.)

Şahıs işletmeleri, vergi kesintisine tabi oldukları tüm işlemler için muhtasar beyanname vermekle yükümlüdürler. Çalışanlara ödenilen ücretler üzerindeki  ve kira ödemelerindeki gelir vergisi kesintisi, muhasebe ve avukatlık gibi alınan hizmetler için ödenen ücret üzerindeki gelir vergisi kesintisi muhtasar beyannamesi ile beyan edilip ödenmek zorundadır. Aylık olarak hazırlanan bu beyanname, aynı ay içerisinde 23.’ ünde hazırlanır ve 26. güne kadar ödenir.

Yapacağınız ticaret hacminin küçük ve orta ölçekli olması durumunda Şahıs Şirketi veya diğer adıyla Şahıs Firması kurmak oldukça mantıklıdır.

Ancak Şahıs firmaları için kazanç arttıkça Gelir Vergisi Dilimi ve Oranı da artmaktadır. Limited şirket gibi şirketlerde gelir vergisi % 20’ dir. Şahıs firmalarında ise 22.000 TL kazanç için % 15 iken, 49.000 TL ve üzeri kazançlarda % 20 ve üzerinde kesinti oranlarını görebilirsiniz. 600.000 TL kazanç için % 35 olduğunu düşünürsek, girişimciler ve orta ölçekli işletmeler için uygun avantajlı gözüken şahıs firması, kazancınızın büyümesi durumunda bu avantajını yitirmektedir. Bu vergi dilimleri ile ilgili detaylı bilgi için mutlaka mali müşavirinize danışmanızı öneririz.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketleri kuruluş işlemlerini anlattığımız bölümlerde parça parça bahsettiğimiz bu özellikleri tek başlık altında toplayabiliriz;

 • Kolay ve daha uygun maliyetli kuruluş
 • Mali müşavir ve Muhasebeci maliyetlerinin düşük olması
 • Defter Tasdik onayı gibi mükellefin zorunlu olduğu işlemlerin daha uygun maliyetli olması
 • Gelir vergisinin doğru hacimlerde daha düşük oranda olması

Bu maddelerin yanı sıra kapanış ve farklı bir şirket türüne geçiş gibi işlemlerin de kolay olması eklenebilir.

Ayrıca şahıs şirketi sahipleri Bağ – Kur’ lu olmak zorundadır. Sadece çalışanlarınıza SGK sağlayabilirsiniz. Eğer herhangi bir yerde çalışıyorsanız 4/A’ ya tabi olduğunuzdan ve sigortanız ödendiğinden dolayı 4/B Bağ-Kur ödemesinden de muaf olacaksınız. Herhangi bir yerde çalışmıyor ancak emekli iseniz, bu da yine 4/B Bağ- Kur ödemesinden muaf olduğunuz anlamına gelecektir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketleri, kuruluş ve kapanış işlemlerinin kolaylığı ve belirli oranda gelir sağlanması durumunda ödenen daha düşük gelir vergisi ile avantajlıdır.

Ancak dezavantajları da vardır. Kesilebilen faturalarda üst limit olması ve devredilmesindeki zorluklar bunlardan birkaçıdır.

Ayrıca gelir oranına bağlı olarak da dezavantaj oluşturabilir. Örnek olarak limited şirketlerde gelir vergisi % 20 oranında sabit iken, şahıs şirketlerinde gelirin artması durumunda % 35’ lere çıkabilmektedir.

 

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24.000 TL’ye kadar           Yüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL,      fazlası           Yüzde 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası             Yüzde 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası             Yüzde 35

 

E-ticaret Yapmak İçin En Uygun Şirket Türü Hangisidir?

E-ticaret ile mevzuatlara uygun olan istediğimiz her ürünü , yurtiçi ve yurtdışına satabiliyoruz. Peki bunu yaparken hangi şirket türünü seçmeliyiz ?

Satışını gerçekleştirmek istediğiniz ürün ve hizmetin içeriğinden, ticaretinizin hacmine ve karlılığınıza kadar birçok nokta bu sorunun cevabını değiştirecektir.

Örneğin şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanunu’ na göre Sigortacılık ve Döviz alım – satımı alanlarında faaliyet gösteremez. Dolayısıyla bu alanda e-ticaret yapacaksanız firmanızı şahıs firması olarak kurmamanız gerekecektir.

Satacağınız üründeki karlılığınız standartların üzerinde ise, gelir vergisi diliminde % 20 ve üzeri kesintiler olacağı için şahıs firması kurmak maliyetler anlamında sizi dezavantajlı konuma getirecektir.

İlk kez e-ticarete girecekseniz ise, kapanışının ve farklı şirket türüne geçişinin kolaylığından dolayı şahıs şirketi olarak başlamanız ise en doğru seçenek olarak gözükmektedir.

Freelancer ve Home Office Çalışanlar İçin Çalışma Modelleri ve Vergi Mevzuatları

Çalışma hayatınıza Freelancer olarak devam etmek isteyebilir veya kendi işinizi home office olarak yapmak isteyebilirsiniz. Ancak kanun ve ilgili mevzuatlara göre izlemeniz gereken adımlar ve tabi olacağınız vergiler olacaktır.

3 farklı model ile gelirlerinizi nasıl faturalaştırabilir ve bunu yaparken modeller arasındaki farklılıklar nelerdir;

1- İlk olarak şahıs şirketi kurabilirsiniz. Tüm detayları ile belirttiğimiz bu model, adres belirtme zorunluluğu ile diğer modellerden ayrışmaktadır. Eğer freelance olarak yaptığınız meslekte, sürekli olarak fatura kesecekseniz en doğru model şahıs şirketi kurmaktır. Kuruluş maliyetleri ve tabi olduğu vergileri blog yazımızda ilgili başlıklarda bulabilirsiniz.

2- Hali hazırda bir firmada çalışan kişilerin en çok tercih ettiği ikinci model ise serbest meslek makbuzu ile çalışılan modeldir. Bu modelde vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti açtırılır. Ödeme alacağınız makbuzlar matbaada satıcı tarafından bastırılır ve ödeme almak için hizmet sağlanan kuruma ödeme yapması için verilir. Bu makbuz ile vergi dairesine KDV ve gelir vergisi ödemesi yapılır. Bu modelde satıcı olarak geçen gerçek kişinin adres belirtme zorunluluğu olduğundan, evlerini ofis olarak göstermeleri veya sanal ofisler ile çalışmaları en sık rastlanan adresleme durumudur. Dilerseniz şahıs şirketindeki gibi evinizi adres olarak gösterebilirsiniz. Kiracı olmanız durumunda stopaj vergisi ödersiniz. Tapu sahibi siz iseniz stopaj vergisine tabi olmazsınız.

3- Üçüncü ve son model ise özellikle freelancer olarak bildiğimiz çalışma grupları için en çok tercih edilen modeldir. Eğer yapılan iş aylık 40.000 TL’ nin altında ve süreklilik arz etmiyorsa, freelancer karşı tarafın kendine keseceği gider pusulası ile ödemesini alabilir ve bu pusula ile vergi dairesinde gelir vergisini ödeyebilir.

Şahıs Şirketleri Sanal POS Kullanabilir Mi?

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Şahıs Şirketi, Türk Ticaret Kanunu’ na göre tanımlanan bir şirket türüdür. Dolayısıyla Limited, Anonim Şirketler gibi sanal POS başvurularını yapabilir ve kullanabilirler. Bankalar ve ödeme kuruluşları üzerinden kullanabilecekleri sanal pos için genellikle başvuru maliyeti olmamasından dolayı, kuruluş maliyetleri başlığına eklemedik.

Genel itibariyle, aşağıda belirtilen evraklarla başvurularını yapabilirler ve sanal posları üzerinden satışlarını gerçekleştirebilirler.

 • Vergi Levhası
 • İmza beyannamesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Ödemelerin Aktarılacağı Banka Hesabını Gösterir Evrak (Hesap cüzdanı veya işlem dekontu)

Henüz ilk kez e-ticaret yapacaksanız özellikle PayTR gibi ödeme kuruluşlarındaki sanal pos başvuru işlemleri şahıs şirketi kurmak kadar kolay olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Gerçek kişi olarak 18 yaşından büyük kanunen reşit bireyler ve anne veya babasının kanuni temsilci olması ile birlikte 18 yaş altı bireyler şahıs şirketi kurabilmektedir.

 

2. Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kuruluşu için zaruri giderler söz konusudur. Noter onaylı imza beyannamesi, yine noter onaylı mali müşavir işyeri açılış vekaleti, vergi dairesindeki açılışlar için damga vergileri ile birlikte yaklaşık 750 TL – 1.000 TL arasında bir maliyet oluşacaktır. Yazar kasa almak, logo yaptırmak, kaşe yaptırmak, matbu fatura veya e-fatura alımı gibi faaliyete konu olan diğer giderler ise tamamiyle şahıs şirketi sahibinin tercihi ile yapılmasından dolayı zaruri kuruluş maliyeti olarak geçmemektedir.

3. Şahıs Şirketi Kaç Günde Kurulur?

Şahıs şirketlerinin en önemli avantajlarından biri şirket kuruluşundaki evrakların diğer şirket türlerine göre azlığı ve kuruluş süresinin çok kısa olmasıdır. Gerekli evrakları temin ederek noterden vekalet vereceğiniz mali müşavir ile 1 gün içerisinde şirket açılışı yapılabilmektedir.

4. Şahıs Şirketi İşçi Çalıştırabilir Mi?

Şahıs şirketleri bünyesinde işçi çalıştırabilir. Ancak daha önce hiç işçi çalıştırılmadıysa öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ na başvuru yapmalı ve işyeri tescili yaptırmalıdır.

5. Şahıs Şirketleri Fatura Kesebilir Mi?

Şahıs şirketleri sattıkları ürün ve hizmet karşılığında dilerse basılı matbu fatura dilerse e-fatura üzerinden faturalandırma yapabilirler.

6. Şahıs Şirketi Aylık Sabit Giderleri Nelerdir?

Şirket kuruluşu sonrasında aylık, üç aylık ve yıllık vergiler haricinde, karlılığa bağlı vergi ödemesi çıkmasa dahi yıllık ortalama 1.300 TL damga vergisi çıkmaktadır. Aylık bazda baktığımızda ise yaklaşık 110 TL sabit gider olarak damga vergisi ödeneceği düşünülebilir. Kirada olunması durumunda kira, stopaj vergisi ve bu verginin de damga vergisi, çalışanların olması durumunda SGK, şirket sahibi veya ortakları için Bağ-Kur, mali müşavir ve diğer giderler aylık sabit gider olarak çıkacaktır.

7. Şahıs Şirketleri Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketleri, gelir vergisi ve geçici vergi, katma değer vergisi ve muhtasar beyannamesi ile stopaj vergilerine tabidir.

8. Şahıs Şirketi Kurmak İçin Muhasebeci Şart Mı?

Şirket kuruluşu bir muhasebeci desteğiyle yapabildiği gibi istendiği takdirde e-devlet üzerinden de bireysel olarak da yapabilmektedir. Dolayısıyla şahıs şirketi kuruluşu için muhasebeci zorunluluğu yoktu. Ancak beyannameler için mali müşavir gerekli olacaktır.

2 Saatte PayTR’lı Olun!
PayTR Sanal Pos’a Hemen Başvurun

Benzer Blog İçerikleri İlginizi Çekebilir